Intresseanmälan: Handledning / Coaching för högre chefer

Intresseanmälan: Handledning / Coaching för högre chefer

Intresseanmälan gällande handledning/Coaching i grupp för högre chefer – från olika organisationer

Norlin & Partners har fått en förfrågan om att starta upp handledning/Coaching i grupp för högre chefer från olika organisationer. Förfrågan bottnar i den utsatta position de högre cheferna befinner sig i, utifrån att full öppenhet inte går att uppnå på grund av strategisk och affärsmässig konfidentialitet samt andra kollegiala beroendesamband. När vi lyfter fram högre chefer utgår vi exempelvis från Kommunchefer, Förvaltningschefer, Regionchefer, VD, Divisionschefer, Myndighetschefer, det vill säga chefer i högre ställning från offentlig-, statlig- och privat sektor.

Glad Sommar

Glad Sommar

Glad Sommar önskar vi på Norlin & Partners

Sommaren kom för flera veckor sedan men semester blir mer och mer påtagligt nu när midsommardansen närmar sig. Vi på Norlin & Partners har haft en vår med många utvecklande och inspirerande uppdrag. Uppdrag som får oss känna att vi bidrar till utveckling i företag och organisationer. Utveckling kräver också vila och återhämtning. Tid för reflektion samt att hämta energi och ork.

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

En välfungerande och tydlig ledningsgrupp med högt förtroende hos sina medarbetare skapar förutsättningar för effektivt arbetsklimat i hela organisationen. Med ett effektivt arbetsklimat kan alla parter inom företaget sträva efter, samt uppnå, önskade resultat. Vi på Norlin & Partners stödjer ledningsgrupper att utveckla deras effektivitet genom att skapa gemensam riktning och ägarskap för uppsatta mål. Detta gör vi bland annat genom att utveckla individuella ledarskapsförmågor hos varje ledningsgruppsmedlem i enlighet med uppdraget.

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Barn pratar ofta högt med sig själva när de skall lösa problem. Som vuxen blir det mera en inre dialog när en brottas med frågor eller dilemman. I sådana situationer kan det vara mest effektivt att arbeta med en konsult som lyssnar aktivt och kan ge stöd för att öka medvetenheten så att processen blir konstruktiv och handlingsinriktad.

INTAGIO - Internationell konferens

INTAGIO - Internationell konferens

INTAGIO - Internationell konferens

Vi i Norlin & Partners ledning är nu hemkomna efter en lärorik vistelse i Esotril, Portugal. Under fyra dagar deltog vi på den årliga internationella konferensen som arrangeras av INTAGIO. INTAGIO är en självreglerande organisation som för samman konsulter runt om i världen för att dela erfarenheter och kompetens med syfte att vidareutveckla metoder och praktiska verktyg vid insatser med organisationer och grupper.

Workshop: Att leda samverkan - andra upplagan

Workshop: Att leda samverkan - andra upplagan

Workshop - andra upplagan

Den tidigare workshopen om "Att leda samverkan" fick ett stort intresse. På grund av detta är vi glada att meddela att vi håller den igen, denna gång i Sundsvall. Vi passade även på att göra en kort informationsfilm om ämnet som ni kan se nedan. Mer information och hur man anmäler sig hittar ni under filmen. Våra samhällen och organisationer behöver idag hantera allt mera komplexa utmaningar såsom integration, sjuk-/äldrevård och arbetslöshet.

Behöver vi ha mer fokus på mellancheferna?

Behöver vi ha mer fokus på mellancheferna?

Behöver vi ha mer fokus på mellancheferna?

I Norlin & Partners konsultgrupp har vi under de senaste tio åren arbetat med mer än 100 ledningsgrupper och chefsgrupper på olika nivåer i organisationer och företag. Kundens situation, utmaningar och behov har naturligtvis varierat och nästan alltid har ledningsgrupperna behövt externt stöd för att fungera som ett effektivt ledningsteam. 

En film med Marita Norlin

En film med Marita Norlin

En film med Marita Norlin om Norlin & Partners

Norlin & Partners grundades 1994 av Marita Norlin. Idag arbetar Marita som styrelseordförande och i denna film berättar hon om organisationens värderingar, arbetssätt och den bakomliggande filosofin som har funnits kvar sedan starten.

Utveckling av Norlin & Partners

Utveckling av Norlin & Partners

Utveckling av Norlin & Partners

Precis som de organisationer och verksamheter som vi arbetar med är vår organisation, Norlin & Partners inget undantag. Vi behöver precis som alla andra verksamheter utvecklas för att gå vidare. När vi väljer att utvecklas, så innebär det också förändringar.

Workshop: Att leda samverkan

Workshop: Att leda samverkan

Ett förhållningssätt att hantera komplexa samhällsproblem

Våra samhällen och organisationer behöver idag hantera allt mera komplexa utmaningar såsom integration, sjuk-/äldrevård och arbetslöshet. Mer och effektivare samverkan över sektorsgränserna krävs för att hantera dessa frågor och ställer även krav på att utveckla kompetenser för att hantera samverkansarbetets innehåll och form inom både offentlig och privat sektor.

Internationell utbildning i Stockholm

Internationell utbildning i Stockholm

Internationell utbildning i Stockholm

I våra uppdrag är vi bra på att skapa förutsättningar och ge stöd till grupper och individer så att de kan mobilisera energi för förändring. I våra uppdrag ser vi oss som förebilder på hur man kan göra det, med syfte att våra kunder när vi lämnat, ska fortsätta ta ansvar, göra åtaganden och agera i förändringsprocessen.

Vi vill följa med våra kunder ut i världen

Vi vill följa med våra kunder ut i världen

Vi vill följa med våra kunder ut i världen

Vi på Norlin & Partners vill stödja och hjälpa organisation, grupper och individer till förändring som är hållbar. För att ta ansvar, göra åtaganden och agera för förändring så behöver det komma ”inifrån” var och en. I Norlin & Partners är vi bra på att ge stöd för en sådan utveckling genom att skapa förutsättningar och ge stöd till grupper så att de kan mobilisera energi för förändring. Vårt sätt att göra det är genom att synliggöra och bekräfta det som är välutvecklat hos grupper och individer och inte genom att påpeka vad som saknas eller är ”fel”. Detta har vi lärt oss i Cape Cod Traning Program.

Ny arbetsmiljöförfattning medför större ansvarstagande på organisatorisk nivå

Ny arbetsmiljöförfattning medför större ansvarstagande på organisatorisk nivå

Ny arbetsmiljöförfattning medför större ansvarstagande på organisatorisk nivå

Alla med chefserfarenhet vet att arbetsmiljöarbetet är en mycket viktig del att vara insatt i. Lika viktigt, eller kanske viktigare, är hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. I det senare har nu Arbetsmiljöverket kommit ut med en ny författning som betonar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (2015:4).

Varför är det så viktigt att chefer är klara över hur de utövar sitt ledarskap?

Varför är det så viktigt att chefer är klara över hur de utövar sitt ledarskap?

Varför är det så viktigt att chefer är klara över hur de utövar sitt ledarskap?

I organisationer sprider sig chefers och ledares beteenden och agerande som ringar på vattnet och påverkar både kultur och individer. Ledarskapet formas alltid i relation till medarbetarna i grupp och individuellt. Allt hänger ihop och eftersom medarbetarna faktiskt är verksamheten blir ledarens förmåga att leda och utveckla medarbetarna avgörande för att företag och organisationer skall nå sina affärs- respektive verksamhetsmål.

Förändringar och oförutsägbara händelser

Förändringar och oförutsägbara händelser

Förändringar och oförutsägbara händelser

Förändringar och oförutsägbara händelser är en naturlig del av livet och något som vi alla råkar ut för. I dagens samhälle där förändringar sker mer och ofta och där vi framförallt har tillgång till att ta del av världens nyheter är det mycket som kan påverka och beröra oss.

Nyfikenhet och upptäckarglädje

Nyfikenhet och upptäckarglädje

Nyfikenhet och upptäckarglädje som avgörande för att hantera komplexa situationer

Tänk på hur barn utforskar världen. Som barn är vi ofta nyfikna och har en otrolig upptäckarglädje. Vi vill som barn ofta veta och förstå mer och ställer därför ofta många och flera frågor. Kanske är det dags att chefer och ledare börjar ta lärdom från barn när det gäller att vara nyfiken? Vi på Norlin & Partners har nämligen sett vad denna nyfikenhet kan göra för ledarskapet i komplexa situationer och inte minst i möten där människor agerar på ett oväntat sätt.

"Vi har aldrig tagit hjälp förut"

"Vi har aldrig tagit hjälp förut"

”Vi har aldrig tagit hjälp förut”

Att släppa in någon extern i företaget för att ta hjälp och blotta sina utmaningar är inte lätt. Det krävs stort förtroende och tillit till den man väljer att släppa in. Vi märker många gånger att de som kommer till oss har låtit konflikten eller motståndet pågå under så lång tid att deltagarna i teamet inte ens kan prata med varandra. Kanske har man försökt att lösa sina interna problem själva, låtit dem vara för att hoppas att det blir bättre med tiden eller känt att ekonomin inte funnits där och prioriterat annat. Att investera i hjälp vid spänningar i gruppen, är faktiskt den bästa investeringen ett företag kan göra.

När samarbetet går sönder

När samarbetet går sönder

När samarbetet går sönder…

De flesta erfarna chefer och ledare har under någon period haft sina utmaningar i att möta det svåra och konfliktfyllda. Ibland kan det konfliktfyllda utlösas i samband med en förändringsprocess där de hindrande krafterna gör att ledarskapet kan bli en mycket tung och krävande uppgift som tar energi och sliter hårt på alla. Det vill säga både för ledning och medarbetare. I en djup konflikt är det nästan alltid så att de inblandade, på var sitt håll, upplever sig kränkta. Ibland är också chefen en del i konflikten.

Coachande ledare

Coachande ledare

Coachande ledare

Tänk tillbaka på de chefer och ledare som du har haft. Vilka av dem ser du upp till som förebilder och fram för allt de som betytt mest för dig i din utveckling? Vad är det som gör att just den eller de personerna är eller varit bra chefer och ledare?

"Vi vill ha koncept och modeller"

"Vi vill ha koncept och modeller"

”Vi vill ha koncept och modeller”

Många vill ha koncept och verktyg inom ledarskap. Få konkreta förslag på hur vi ska agera som chef och ledare. Rollen som chef eller ledare är utmanande och det är enkelt att söka efter tips om hur jag ska vara som chef och ledare, speciellt när det blir tufft.