Vi på Norlin & Partners tackar alla våra kunder och samarbetspartners för 25 mycket inspirerande år!


Nu i år, 2019, har Norlin & Partners funnits i 25 år. Det är ju såklart väl värt att uppmärksammas.

“Vi hyllar historien och nuet…

Vi känner oss lyckligt lottade att ha fått arbeta tillsammans med alla er som vi mött under våra 25 första år, att ha varit en del av er vardag, era framgångar och utmaningar.

Det började med fokus på grupputveckling, handledning och konflikthantering.

Idag är detta en trygg bakgrund och tradition som med tiden också utvecklats vidare.

Idag arbetar vi också med ledarutveckling, att bygga team utifrån uppdraget, facilitering, processdesign, att leda samverkan och att stödja organisationer i förändring, dvs i att förflytta sig från ett nuläge till önskat läge. Vi gör det genom att stödja organisationer och individerna i dem att synliggöra och bryta de vanor och mönster som inte längre leder framåt så att de därigenom frigör sin kapacitet och sina kompetenser och omvandlar dem i konstruktiv handling.

… och firar för framtiden. För minst 25 år till. Ja, så tänker och planerar vi. “

Det kommande året, från och med nu, kommer vi att uppmärksamma våra hittills 25 aktiva år. Detta kommer att ta form i olika event där vi får möjlighet att dela med oss av vår kunskap och gemenskap. Vi har till stora delar er att tacka för den, vilket är varför vi vill ge tillbaka lite extra. Håll ögonen öppna den kommande tiden!

Alla vi på Norlin & Partners