Coachande ledare

Coachande ledare

Coachande ledare

Tänk tillbaka på de chefer och ledare som du har haft. Vilka av dem ser du upp till som förebilder och fram för allt de som betytt mest för dig i din utveckling? Vad är det som gör att just den eller de personerna är eller varit bra chefer och ledare?

"Vi vill ha koncept och modeller"

"Vi vill ha koncept och modeller"

”Vi vill ha koncept och modeller”

Många vill ha koncept och verktyg inom ledarskap. Få konkreta förslag på hur vi ska agera som chef och ledare. Rollen som chef eller ledare är utmanande och det är enkelt att söka efter tips om hur jag ska vara som chef och ledare, speciellt när det blir tufft.