Workshop: Att leda samverkan

Workshop: Att leda samverkan

Att leda samverkan - ett förhållningssätt att hantera komplexa samhällsproblem

Norlin & Partners i samarbetet med två forskare från Uppsala Universitet, vill bjuda in dig till en workshop för att ta del av arbetssättet The Inquiry Based Approach (IBA) som underlättar lärande och samverkan över sektors- och professionsgränser.

Plats: Göteborg

Workshop: Att leda ledningsgrupper

Workshop: Att leda ledningsgrupper

Att leda ledningsgrupper i en kravfylld och komplex omvärld

Vi på Norlin & Partner vill bjuda in till en workshop i "Att leda ledningsgrupper".  Under workshopen kommer våra kompetenta konsulter med egen chefserfarenhet dela med sig av hur det kan vara att aktivt ge sig in i en ny ledningsgrupp och hur de har löst problem som uppstått. Som deltagare kommer du ha möjlighet att skapa din egna handlingsplan för att aktivt applicera i din jobbsituation.

Plats: Stockholm

Workshop: Prova-på handledning

Workshop: Prova-på handledning

Prova-på handledning med fokus på förändring

Att leda i förändring är svårt och även om vi idag generellt har god kunskap i området upplever vi på Norlin & Partners att det finns ett gap mellan att förstå och att faktiskt göra. Vi vill därför bjuda in chefer och ledare som leder och driver förändringsarbete till att prova-på handledning i grupp. Deltagare kommer även ha möjlighet till utbyte av egna erfarenheter samt få konkret stöd i att driva det egna arbetet framåt. Vi ser fram emot att träffa er!

Plats: Göteborg