Prova-på handledning med fokus på förändring


Att leda i förändring är svårt och även om vi idag har god kunskap i området upplever vi på Norlin & Partners att det finns ett gap mellan att förstå och att faktiskt göra.

Vi vill därför bjuda in chefer och ledare som leder och driver förändringsarbete till prova-på handledning i grupp. Vid detta tillfälle får deltagarna möjlighet att få perspektiv på det som sker i organisationer vid förändring samt konkret stöd i att driva det egna arbetet vidare. Att samlas i grupp ger även deltagarna ett värde i form av erfarenhetsutbyte mellan enheter och förvaltningar. Inom Norlin & Partners har vi gedigen erfarenhet av att stödja chefer och ledare i deras verksamhets förändringsarbete, vilket vi nu vill dela med oss av. Ni kommer att under vår prova-på handledning även få möjlighet att träffa våra lokala Göteborgskonsulter som kommer agera handledare. 

Vi har begränsat antal platser, så först till kvarn gäller. 

Välkomna!
Tid: 2018-10-3, kl. 09.00 – 12.00
Plats: Centrala Göteborg, lokal ännu ej bestämd. Har du anmält dig kommer du att få ytterligare information på mejl.
För vem: Chefer och ledare som leder och driver förändringsarbete.
OSA: Senast 12 september

Anmälan: info@norlinopartners.se