Utveckling av Norlin & Partners


Precis som de organisationer och verksamheter vi arbetar med är vår organisation, Norlin & Partners inget undantag. Vi behöver precis som andra verksamheter ta steg framåt för att utvecklas. När vi väljer att utvecklas, så innebär det också förändringar.

Som en naturlig del, i att bredda vår kompetens och hantera vår ökade efterfråga på våra tjänster, har vi stärkt upp Norlin & Partners med nya konsulter och nu även ny delägare. Ny ägare och som tillträder ledningsgruppen är Irene Ceder som har varit och fortsätter vara organisationskonsult i Norlin & Partners. Utökningen bidrar till att vi kan tillgodose ytterligare behov hos våra kunder och fortsätta vara den bästa möjliga samarbetspartnern inom organisations- och ledarskapsutveckling.

Marita Norlin grundade Norlin & Partners 1994 och har sedan starten varit VD och organisationskonsult i företaget. Några år senare tillkom Leif Norlin till företaget som ägare och organisationskonsult. 2018 väljer Marita och Leif att träda ur sitt ägarskap. Marita tar en ny roll som styrelseordförande i Norlin & Partners och ny VD blir Märta Lindqvist. Parallellt med Märtas nya uppdrag som VD kommer hon att fortsätta arbeta som konsultchef.

Jag och mina kollegor på Norlin & Partners känner oss inspirerade att värna och bevara det väl fungerade inom Norlin & Partners och samtidigt, som ett naturligt steg, vidareutveckla organisationen. Vi ser att vi går en spännande framtid till mötes med anledning av en ständigt växande efterfrågan på våra insatser vilka bidrar på såväl organisatorisk som samhällelig nivå. För att fortsätta säkerställa vår kompetensutveckling och ta del av den senaste forskningen har vi bland annat format ett samarbete med två akademiker inom vårt område. Vi riktar även blicken utanför Sverige. Vi är i skrivande stund mitt upp i en pågående process där vi bildar nätverk med internationella samarbetspartner, med liknande träning som oss på Norlin & Partners, för att kunna följa med våra kunder ut i världen och vara den stabila samarbetspartner vi ämnar att vara. På så sätt har våra kunder möjlighet att ha en internationell leverantör av organisations- och ledarutvecklingstjänster.

Oavsett land, uppdrag eller organisation kommer vi fortsätta bistå med samma glödande engagemang som tidigare. De konsulter som du träffar är konsulter som med sitt åtagande, kunskap och kompetens gör allt för uppdragets bästa. Vi kommer fortsätta göra skillnad i organisationer genom att skapa förutsättningar så att chefer och medarbetare kan välja att göra aktiva val och tillsammans ta ansvar för organisationens uppdrag. För det är då som människor frigör sin fulla potential och hela organisationen uppnår ett förbättrat resultat.

 

Väl mött.

SignaturMärtaTrans2.png
 
 
 
 

Märta Lindqvist
VD & Konsultchef

08 40 80 60 81
marta@norlinopartners.se