B2-2.jpg
rawpixel-com-351765.jpg
oskarpa_norlin_varmare.jpg
B2-2.jpg

Vilka vi är


Låt oss berätta lite om vilka vi är

SCROLL DOWN

Vilka vi är


Låt oss berätta lite om vilka vi är

 

Norlin & Partners grundades 1994 av Marita Norlin

Idag är vi väl etablerade som en långsiktig samarbetspartner för våra kunder. Vi stöttar och hjälper organisationer, grupper och individer att utvecklas med syfte att förändra, förbättra, effektivisera och uppnå ett bättre resultat. 

 
 
Märta Lindqvist Konsultchef

Märta Lindqvist

Frånvarande
+46 (0)8 40 80 60 81

marta@norlinopartners.se

tommy.png

Tommy Sandin

VD
+46 (0)8 40 80 60 84

tommy@norlinopartners.se

IreneCeder.png

Irene Ceder

Konsultchef
+46 (0)08 40 80 60 87

irene@norlinopartners.se

 

MariaLinde.jpg

Maria Linde

Sälj- och Marknadsansvarig
+46 (0)8 40 80 60 83

maria@norlinopartners.se

placeholder.png

Annbritt Rynebrant

Ekonomi- och kontorsansvarig
+46 (0)8 40 80 60 85

annbritt@norlinopartners.se

rgnrlogoweb-2.png

Digital content byrå

RGNR STUDIO
+46 (0)79 336 17 26

info@rgnr.se

rawpixel-com-351765.jpg

Samarbetspartners


Vi säkrar kvalitet för långsiktig effekt

 

Samarbetspartners


Vi säkrar kvalitet för långsiktig effekt

 

 

Vi vill leva som vi lär

Vi arbetar ständigt med att uppnå och bibehålla vår högsta kvalitet i Norlin & Partners. Vi jobbar med oss själva som grupp för att på djupet förstå vad som händer med andra. Vi är precis som vilken grupp som helst och väljer att leva som vi lär.


thumb_Gestalt_Int_LOGO.jpeg

Gestalt International Study Center

Våra konsulter deltar i regelbundet återkommande vidareutbildning hos GISC. Tillsammans med GISC, arrangerar Norlin & Partners, i Stockholm, en utbildning där vi vidareutbildar och tränar erfarna konsulter från hela Europa.


Gestalt Institut

Samtliga konsulter hos Norlin & Partners har en 4-årig organisations- eller individutbildning som bygger på gestaltisk- och systemisk grund från Gestaltakademin i Skandinavien. Idag är flera av våra konsulter regelbundet lärare och handledare vid Gestaltakademin i Skandinavien och Nordiskt Gestatlinstitut i Danmark, NGI.

alexey-topolyanskiy-97149.jpg

ForskareBildHemsida.jpg

Forskare från akademin

Vi samarbetar med forskare från akademin när det gäller att leda samverkan för att kunna lösa komplexa utmaningar i samhället. Samverkan över sektorsgränserna krävs för att hantera dessa utmaningar som innefattar bland annat integration, sjuk-/äldrevård och arbetslöshet. Det i sin tur ställer även krav på att utveckla kompetenser för att hantera samverkansarbetets innehåll och form inom både offentlig och privat sektor.


 
oskarpa_norlin_varmare.jpg

Advisory board & Talent Advisory board


Likt andra behöver vi ett ”utifrån perspektiv” för att utvecklas

Advisory board & Talent Advisory board


Likt andra behöver vi ett ”utifrån perspektiv” för att utvecklas

 

Talent Advisory Board och Advisory Board är en resurs till VD och ägare.

Talent Advisory Board består av unga kompetenta chefer och ledare från näringslivet som ger oss inspiration för nytänkande inom vårt område. Advisory Board består av mer seniora chefer och ledare som vi har haft ett längre utbyte med. Båda bidrar på olika sätt med sin specifika kompetens och erfarenhet till Norlin & Partners utveckling.

 
 

 Talent Advisory Board

Monica Berglund

Monica Berglund är socionom med mångårig erfarenhet från olika chefsbefattningar inom landstingssektorn – senast som landstingsdirektör i Landstinget Västmanland. Monica har också varit verksam som konsult i egen firma inom organisation och ledarskap. Hon är diplomerad vid GestaltAkademins i Skandinavien organisationslinje, i vars styrelse hon även varit ordförande. Monica har haft många olika styrelseuppdrag genom åren och är idag styrelseledamot i Mälardalens Högskolas styrelse.Linda Johansson

Linda Johansson är utbildad personalvetare med 15 års erfarenhet av personalledande roller och HR arbete inom globala företag som Sandvik och Accenture, varav 10 år med att leda och utveckla HR shared services i norden. Erfarenheten omfattar både etablerande av outsourcad verksamhet liksom effektiv inhouse shared service. Linda har i sina ledande befattningar inom HR shared services erfarenhet av att leda hållbar och varaktig förändring med lyckosam kombination av kvalitet, kostnadseffektivitet och medarbetarfokus. Linda är idag HR chef för Sandviks interna IT bolag, med anställda i 30 länder, där hon bl.a. arbetat med omfattande globala decentraliseringsprogram.Martin Melander

Martin Melander är civilekonom och arbetar som Business Performance Director för Nordic Choice Hotels. Han sitter i ledningsgruppen för Nordic Hotels & Resorts där han är involverad i att sätta de övergripande strategiska frågorna för hotellgruppen. Han är ansvarig för business controlling och business analytics med ett starkt fokus på driftsfrågor och jobbar även med att processleda förbättringsprojekt på hotellen tillsammans med hotellens ledningsgrupper. Ledarskap och utvecklingsfrågor är ett starkt intresse.Monica Granberg

Monica Granberg har en internationell master i miljö från Chalmers Tekniska Högskola och har läst ekonomi, spanska och geovetenskap vid Göteborgs universitet. Monica har mångårig erfarenhet som ledare och konsult inom samhällsbyggnadssektorn och är flitigt anlitad som föreläsare inom miljö- och klimatområdet. Monica har under drygt 15 års tid ingått i ledningsgrupper i privat och offentlig sektor. Monica är idag vd för Structor AB och sitter i styrelsen för flera bolag inom Structorgruppen. Monica läser för närvarande på organisationslinjen inom Gestaltakademin i Skandinavien.Bo Normark

Bo Normark är civilingenjör med närmare 40 års erfarenhet från ledande befattningar på bolagsnivå i ABB som VD och globalt ansvarig. Gedigen erfarenhet från ledarskapsområdet inom nationella och internationella ledningsgrupper samt utveckling av kundrelationer och marknader strategier och affärsmodeller. Idag leder Bo intresseorganisationen Power Circlesom samlar intressenter inom energibranschen och arbetar bland annat med frågor om hållbar energi inom vilket han även har internationella uppdrag. Bo är knuten till Kungliga Vetenskapsakademin och har olika styrelseuppdrag.Håkan Norberg

Håkan Norberg är civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi, med bakgrund inom bland annat Metso Paper från koncernledningen som Affärsområdeschef med globalt ansvar och som marknadsansvarig för Asien och Oceanien. Också som VD i ett antal dotterbolag med ansvar för genomgripande förändringsprocesser avseende affärskoncept, kundnytta och arbetsorganisation. Håkan har också arbetat som VD och rådgivare för svenska och internationella investeringar och etableringar i Sundsvallsregionen men också VD i produktbolag och flygelektronik. Internationella styrelseuppdrag i länder som Japan, Kanada, USA och Finland. Idag arbetar Håkan med Värdeskapande Ledarskap och marknadsföring i eget bolagPeter Larson

Peter Larsson är civilekonom och har arbetat i ledande befattningar industrin i drygt 35 år. De avslutande 12 åren som vice VD på Sandvik och dessförinnan i ledningsgrupper i internationellt verksamma företag. Har medverkat i ett antal större förändringsprocesser, både inom företag och i samband med företagssammanslagningar, bland annat vid bildandet av ABB. Peter har mångårig erfarenhet från arbete med styrning av utländska dotterbolag och har lett eller medverkat i ett stort antal företagsöverlåtelser. Peter arbetar i dag med investeringar i och som coach för mindre företag i Gävleborg och har ett antal styrelseuppdrag.Fredrik Johansson

Fredrik Johansson har en examen i ekonomi med inriktning mot juridik & marknadsföring på Uppsala universitet. Efter avklarade studier påbörjade Fredrik en anställning hos YXHULT, en startup inom försäljning av byggsystem. Några händelserika år senare började han arbeta för den Tyska koncernen XELLA international, först som Sverigechef och sedan 2016 som CEO Skandinavien. Fredrik besitter stor kompetens i att initiera försäljning, utveckla nya marknader och affärsstrategier.