Distansarbete för ökad produktivitet men till vilket pris?

Distansarbete för ökad produktivitet men till vilket pris?

Hur känner du som chef inför distansarbete?

Vi läser en artikel i Chef som behandlar ämnet distansarbete, en form av arbete som ökar stadigt från år till år. I undersökning som Chef utförde visades att 80% av de tillfrågade cheferna distansarbetar regelbundet och att 25% gör det så ofta som flera gånger i veckan.

Norlin & Partners på HR Dagarna - Det personliga ledarskapet

Norlin & Partners på HR Dagarna - Det personliga ledarskapet

Vi var på HR Dagarna förra veckan och lät oss inspireras

Förra veckan lät vi oss inspireras på HR Dagarna som arrangerades av Sveriges HR-förening där många fantastiska talare tog plats. Något som vi tyckte var intressant, spännande och givande utöver det vanliga var ett föredrag om värderingsdrivet ledarskap och rätten att vara sig själv på arbetet.

Vi fyller 25 år! Tack för att ni har inspirerat oss.

Vi fyller 25 år! Tack för att ni har inspirerat oss.

Vi fyller 25 år! Tack för att ni har inspirerat oss.

Vi känner oss lyckligt lottade att ha fått arbeta tillsammans med alla er som vi mött under våra 25 första år, att ha varit en del av er vardag, era framgångar och utmaningar.

Det började med fokus på grupputveckling, handledning och konflikthantering.

Det finns alltid en enkel lösning på svåra problem. Och den är alltid fel.

Det finns alltid en enkel lösning på svåra problem. Och den är alltid fel.

”Det finns alltid en enkel lösning på svåra problem. Och den är alltid fel.”

Och visst finns det en ibland närmast oemotståndlig lockelse i att förenkla och komma med snabba lösningar och svar på de svåra frågor som vi i samhället och organisationer ofta brottas med. Vi tänker på samhällsfrågor som integration, klimat och miljö, globalisering och digitalisering. ..

Har ni några hatthyllor i er organisation?

Har ni några hatthyllor i er organisation?

Har ni några hatthyllor i er organisation?

Vi läser en artikel i Chef (maj 2019) och påminns om vikten av att våga ifrågasätta gamla system. I artikeln liknas gamla organisatoriska kvarlevor till "hatthyllor". Hatthyllor kom till för att lösa problemet med löss – man lämnade hatten och lössen i farstun helt enkelt. Nu på senare år har hattarna nästintill försvunnit medan hatthyllor lever kvar.

Tommy på INTAGIOs årliga sammankomst

Tommy på INTAGIOs årliga sammankomst

Tommy på INTAGIOs årliga sammankomst

Mellan den 29/5 – 2/6 genomfördes INTAGIO (International Associations for Gestalt in Organizations) sin årliga sammankomst i Grekland, Thessaloniki. Vi var 25 deltagare, konsulter och forskare, från olika delar i världen som utbytte teorier, metoder och förhållningssätt utifrån en gestaltisk grund…

Samarbete kan öka potentialen av individen

Samarbete kan öka potentialen av individen

Samarbete kan öka potentialen av individen

Samarbete är viktigt för att summan av det individer kan åstadkomma tillsammans i ett team är större än den sammanlagda summan av vad varje individ kan åstadkomma själv. Detta kallar vi för synergi. Vi behöver helt enkelt andra för att utveckla vår förmåga att samarbeta och därigenom oss själva.

Fortsatt utveckling av Norlin & Partners

Fortsatt utveckling av Norlin & Partners

Fortsatt utveckling av Norlin & Partners

Precis som de organisationer och verksamheter vi arbetar med är vår organisation, Norlin & Partners inget undantag. Vi behöver precis som andra verksamheter ta steg framåt för att utvecklas. När vi väljer att utvecklas, så innebär det också förändringar.

Anmälan till öppen chefshandledning

Anmälan till öppen chefshandledning

Intresseanmälan gällande handledning/Coaching i grupp för högre chefer – från olika organisationer

Norlin & Partners har fått en förfrågan om att starta upp handledning/Coaching i grupp för högre chefer från olika organisationer. Förfrågan bottnar i den utsatta position de högre cheferna befinner sig i, utifrån att full öppenhet inte går att uppnå på grund av strategisk och affärsmässig konfidentialitet samt andra kollegiala beroendesamband. När vi lyfter fram högre chefer utgår vi exempelvis från Kommunchefer, Förvaltningschefer, Regionchefer, VD, Divisionschefer, Myndighetschefer, det vill säga chefer i högre ställning från offentlig-, statlig- och privat sektor.

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

Året börjar lida mot sitt slut och det är dags att tacka för 2018. 

Vi på Norlin & Partners vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för ett inspirerande år och givande möten.

Vi känner oss lyckligt lottade att ha fått ert förtroende. 
Det krävs mod för insikt och agerande vid förändringar, utmaningar och svårigheter. 
Vi är tacksamma att vi får vara en del av er förändring och ta del av era visioner och mål

Intresseanmälan: Handledning / Coaching för högre chefer

Intresseanmälan: Handledning / Coaching för högre chefer

Intresseanmälan gällande handledning/Coaching i grupp för högre chefer – från olika organisationer

Norlin & Partners har fått en förfrågan om att starta upp handledning/Coaching i grupp för högre chefer från olika organisationer. Förfrågan bottnar i den utsatta position de högre cheferna befinner sig i, utifrån att full öppenhet inte går att uppnå på grund av strategisk och affärsmässig konfidentialitet samt andra kollegiala beroendesamband. När vi lyfter fram högre chefer utgår vi exempelvis från Kommunchefer, Förvaltningschefer, Regionchefer, VD, Divisionschefer, Myndighetschefer, det vill säga chefer i högre ställning från offentlig-, statlig- och privat sektor.

Glad Sommar

Glad Sommar

Glad Sommar önskar vi på Norlin & Partners

Sommaren kom för flera veckor sedan men semester blir mer och mer påtagligt nu när midsommardansen närmar sig. Vi på Norlin & Partners har haft en vår med många utvecklande och inspirerande uppdrag. Uppdrag som får oss känna att vi bidrar till utveckling i företag och organisationer. Utveckling kräver också vila och återhämtning. Tid för reflektion samt att hämta energi och ork.

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

En välfungerande och tydlig ledningsgrupp med högt förtroende hos sina medarbetare skapar förutsättningar för effektivt arbetsklimat i hela organisationen. Med ett effektivt arbetsklimat kan alla parter inom företaget sträva efter, samt uppnå, önskade resultat. Vi på Norlin & Partners stödjer ledningsgrupper att utveckla deras effektivitet genom att skapa gemensam riktning och ägarskap för uppsatta mål. Detta gör vi bland annat genom att utveckla individuella ledarskapsförmågor hos varje ledningsgruppsmedlem i enlighet med uppdraget.

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Barn pratar ofta högt med sig själva när de skall lösa problem. Som vuxen blir det mera en inre dialog när en brottas med frågor eller dilemman. I sådana situationer kan det vara mest effektivt att arbeta med en konsult som lyssnar aktivt och kan ge stöd för att öka medvetenheten så att processen blir konstruktiv och handlingsinriktad.

INTAGIO - Internationell konferens

INTAGIO - Internationell konferens

INTAGIO - Internationell konferens

Vi i Norlin & Partners ledning är nu hemkomna efter en lärorik vistelse i Esotril, Portugal. Under fyra dagar deltog vi på den årliga internationella konferensen som arrangeras av INTAGIO. INTAGIO är en självreglerande organisation som för samman konsulter runt om i världen för att dela erfarenheter och kompetens med syfte att vidareutveckla metoder och praktiska verktyg vid insatser med organisationer och grupper.

Workshop: Att leda samverkan - andra upplagan

Workshop: Att leda samverkan - andra upplagan

Workshop - andra upplagan

Den tidigare workshopen om "Att leda samverkan" fick ett stort intresse. På grund av detta är vi glada att meddela att vi håller den igen, denna gång i Sundsvall. Vi passade även på att göra en kort informationsfilm om ämnet som ni kan se nedan. Mer information och hur man anmäler sig hittar ni under filmen. Våra samhällen och organisationer behöver idag hantera allt mera komplexa utmaningar såsom integration, sjuk-/äldrevård och arbetslöshet.

Behöver vi ha mer fokus på mellancheferna?

Behöver vi ha mer fokus på mellancheferna?

Behöver vi ha mer fokus på mellancheferna?

I Norlin & Partners konsultgrupp har vi under de senaste tio åren arbetat med mer än 100 ledningsgrupper och chefsgrupper på olika nivåer i organisationer och företag. Kundens situation, utmaningar och behov har naturligtvis varierat och nästan alltid har ledningsgrupperna behövt externt stöd för att fungera som ett effektivt ledningsteam. 

En film med Marita Norlin

En film med Marita Norlin

En film med Marita Norlin om Norlin & Partners

Norlin & Partners grundades 1994 av Marita Norlin. Idag arbetar Marita som styrelseordförande och i denna film berättar hon om organisationens värderingar, arbetssätt och den bakomliggande filosofin som har funnits kvar sedan starten.

Utveckling av Norlin & Partners

Utveckling av Norlin & Partners

Utveckling av Norlin & Partners

Precis som de organisationer och verksamheter som vi arbetar med är vår organisation, Norlin & Partners inget undantag. Vi behöver precis som alla andra verksamheter utvecklas för att gå vidare. När vi väljer att utvecklas, så innebär det också förändringar.

Workshop: Att leda samverkan

Workshop: Att leda samverkan

Ett förhållningssätt att hantera komplexa samhällsproblem

Våra samhällen och organisationer behöver idag hantera allt mera komplexa utmaningar såsom integration, sjuk-/äldrevård och arbetslöshet. Mer och effektivare samverkan över sektorsgränserna krävs för att hantera dessa frågor och ställer även krav på att utveckla kompetenser för att hantera samverkansarbetets innehåll och form inom både offentlig och privat sektor.