Distansarbete för ökad produktivitet men till vilket pris?


Vi läser en artikel i Chef som behandlar ämnet distansarbete, en form av arbete som ökar stadigt från år till år. I undersökning som Chef utförde visades att 80% av de tillfrågade cheferna distansarbetar regelbundet och att 25% gör det så ofta som flera gånger i veckan. Några av skälen till varför antalet distansarbetande chefer växer är för att de känner lugn och ro samt ökad produktivitet.


En intervjuad psykolog och ledarskapsexpert, med fokus på framtidens ledarskap, angav att det delvis kan hänga ihop med aktivitetsbaserade kontor. Anledningen går att finna i att det blir svårare att arbeta ostört. Cheferna effektiviserar alltså sina arbetstimmar men är oroliga över att det leder till sämre teamkänsla och bristande kontroll. Psykologen menar att siffror pekar på att det finns ett behov av att chefer är närvarande på sina arbetsplatser, men att det behövs ett utrymme för chefer och medarbetare att arbeta just ostört.


Vi på Norlin & Partners kan känna igen oss i chefernas oro, då vi är starka förespråkare för det mänskliga mötet. Dock är vi inga motståndare till distansarbetet. Vi vill istället lyfta fram vikten av att bygga starka grupper med tillit och inkludering så att de håller för distansarbete. Läs gärna mer på: https://www.norlinopartners.se/teamutveckling om vår insats som handlar om Teamutveckling.