Vi var på HR Dagarna förra veckan och lät oss inspireras


Förra veckan lät vi oss inspireras på HR Dagarna som arrangerades av Sveriges HR-förening där många fantastiska talare tog plats.

Något som vi tyckte var intressant, spännande och givande utöver det vanliga var ett föredrag om värderingsdrivet ledarskap och rätten att vara sig själv på arbetet. Rätten att vara sig själv är även en kärnfråga i diskussionen huruvida det existerar ett särskilt manligt eller ett särskilt kvinnligt ledarskap. En av talarna sa insiktsfullt – baserat på egna erfarenheter – att ett värderingsdrivet ledarskap ska prioriteras, framförallt i en värld där alltfler arbetstagare vill vara sig själva och inte bli inplacerade i ramar från en förgången tid. Det föredraget besegrade effektivt myten om att det skulle finnas ett så kallat könstypiskt ledarskap. Vi är starka förespråkare för det personliga ledarskapet.

Enligt oss är det en av de största faktorerna till att organisationer når sin fulla potential. Vidare är den en viktig grundsten för god psykisk hälsa på arbetsplatsen - där alla ska få möjlighet att känna sig inkluderade och respekterade för dem de är.

Vill ni läsa mer om hur vi jobbar med det personliga ledarskapet är ni välkomna att kika in på: https://www.norlinopartners.se/ledarutvecklingsprogram