Workshop: Att leda ledningsgrupper

Workshop: Att leda ledningsgrupper

Att leda ledningsgrupper i en kravfylld och komplex omvärld

Vi på Norlin & Partner vill bjuda in till en workshop i "Att leda ledningsgrupper".  Under workshopen kommer våra kompetenta konsulter med egen chefserfarenhet dela med sig av hur det kan vara att aktivt ge sig in i en ny ledningsgrupp och hur de har löst problem som uppstått. Som deltagare kommer du ha möjlighet att skapa din egna handlingsplan för att aktivt applicera i din jobbsituation.

Plats: Stockholm

Workshop: Prova-på handledning

Workshop: Prova-på handledning

Prova-på handledning med fokus på förändring

Att leda i förändring är svårt och även om vi idag generellt har god kunskap i området upplever vi på Norlin & Partners att det finns ett gap mellan att förstå och att faktiskt göra. Vi vill därför bjuda in chefer och ledare som leder och driver förändringsarbete till att prova-på handledning i grupp. Deltagare kommer även ha möjlighet till utbyte av egna erfarenheter samt få konkret stöd i att driva det egna arbetet framåt. Vi ser fram emot att träffa er!

Plats: Göteborg