Handledning i grupp

Ibland är det bekräftande och utvecklande att få möjlighet att berätta, formulera sig och med stöd från konsult och också med kollegor i den egna organisationen eller andra företag få insikter om sig själv. För att sedan i handledningsgruppen få stöd att hitta nya vägar att hantera sina frågor och dilemman.


TESTA TANKAR OCH IDÉER OCH FÅ NYA INFALLSVINKLAR

I våra handledningsgrupper får du tillsammans med kollegor stöd och coaching av en av våra konsulter som arbetar med ledarskap och organisationsfrågor eller handledning i medarbetargrupper. Ni får testa era tankar, pröva era idéer och få nya infallsvinklar. På så sätt får du del av andras erfarenheter, tankar och perspektiv. I ett tryggt och utvecklande sammanhang inspireras ni att arbeta med konkreta frågeställningar utifrån er roll och era uppdrag.

I en handledningsgrupp får deltagarna tid för reflektion och därmed ökad medvetenhet och personlig utveckling i sitt ledarskap. Genom att ta del av andras erfarenheter och dela egna sker ett lärande och erfarenhetsutbyte tillsammans med de andra deltagarna i nätverket. Genom coaching och ibland konkreta råd får deltagarna med sig förslag på hur olika upplevda dilemman i ledarskapet kan hanteras. Problem och dilemman är alltid tagna från deltagarnas egna vardagliga verklighet. I gruppen får även deltagarna träning i coaching som metod och förhållningssätt samt teori och konkreta verktyg om ledarskap och organisationsutveckling. Naturligtvis finns ett etiskt kontrakt som skyddar både dig och din organisation.


VAD VI GÖR

Vi arbetar med handledningsgrupper för chefer och även för medarbetargrupper. Konsulten handleder och coachar utifrån deltagarnas behov och mål. Var och en i gruppen är i fokus utifrån sin konkreta frågeställning. När vi arbetar med chefer har vi fokus på stöd och utveckling i chef- och ledarrollen. Insatsen innebär individuell ledarutveckling i grupp. I medarbetargruppen handlar det oftast om processhandledning i yrkesrollen.


FÖR VEM

Chefer och ledare på olika nivåer i företag, kommuner, statlig verksamhet och landsting.