Individuell ledarutveckling

Individuell ledarutveckling är att utvecklas i rollen. Det skapar utrymme för att reflektera över sin situation och få prata om det som är för att hitta lösningar och svar samt att få coaching för att agera och pröva nya förhållningssätt.


BARN PRATAR OFTA HÖGT MED SIG SJÄLVA NÄR DE SKALL LÖSA PROBLEM

Som vuxen tystnar vi ofta och det blir istället en inre dialog när vi brottas med frågor eller dilemman. I sådana situationer är det lämpligt att arbeta med en konsult som lyssnar aktivt med stor uppmärksamhet. På så sätt ökar medvetenheten så att processen blir konstruktiv och handlingsinriktad. För även om det är inspirerande och givande att vara chef och ledare, finns det stunder och beslut som är tuffa och krävande. Eller du kanske är ny som chef  – nybliven chef eller har nytt uppdrag och behöver hantera dina funderingar och förväntningar.

Oavsett roll är individuell ledarutveckling ett sätt att utvecklas. Vi arbetar även med medarbetare utifrån uppdrag som projektledare, teamledare, förändrings- eller utvecklingsledare som har ett ”ledaruppdrag”. Det kan också vara aktuellt med anledning av att du behöver stöd för att ta nästa steg i din karriär med nytt uppdrag i en annat företag.


VAD VI GÖR

Vi startar med ett kartläggningssamtal och lägger upp ett individuellt program beroende på frågeställningen och behov. Ibland är det tydlig coaching utifrån behovet att reflektera över styrkor och utveckla nya sidor hos sig själv. I andra fall kan det vara aktuellt att chefen är med vid första tillfället och ger feedback på områden som vederbörande behöver arbeta med. Andra gånger kan fokus ligga mer på handledning och konsultation utifrån konkreta situationer som ska hanteras. Beroende på behoven erbjuds alltid en konsult med mest passande erfarenhet.


FÖR VEM

Chefer, ledare och beslutsfattare.
Individuell ledarutveckling är ett utmärkt komplement vid ledarskapsutveckling, grupputveckling och ledningsgrupputveckling. Läs mer om individuell ledarutveckling.