Konflikthantering

Infektionshärdar kräver kraftfulla insatser innan det är för sent. En konflikt som inte hanteras kan leda till stora förluster för företag och organisation ekonomiskt såväl som resursmässigt.


DET ÄR LÄTT ATT HAMNA I EN KONFLIKT MEN SVÅRARE ATT TA SIG UR DEN

Konflikter kan beröra några eller flera och ofta på olika sätt hela arbetsgruppen. Oftast kan konflikterna lösas av de inblandade själva eller med hjälp av chefen. I vissa fall kan det vara bra, eller till och med nödvändigt att få hjälp av någon som står utanför. Pågående konflikter som inte blir lösta är infektionshärdar som blir värre och värre och kostar nästan alltid betydande summor i förlorade resurser.


VAD VI GÖR

Vi arbetar ofta på uppdrag av chefer för att hantera spänningar och konflikter i till exempel en arbetsgrupp – ibland som en del i en grupputveckling. Varje uppdrag är unikt men oavsett upplägg bidrar vi med att ge tydlig struktur, sätta ramar och skapar förutsättningar för att kunna hantera konflikterna genom ökad självkännedom, ansvarstagande, ärlighet och öppenhet. Vi bidrar till att människor får kontakt med varandra och tar sitt ansvar för att vända det destruktiva till något konstruktivt.


FÖR VEM

Chefer och medarbetare som upplever konflikter eller låsningar i sina relationer. Läs mer om konflikthantering.