Stöd- och krissamtal

Kriser och förändringar är en naturlig del av livet och något som vi alla råkar ut för. En enda människa i kris på en enhet kan vara ett stort lidande och även en stor produktionsmässig och ekonomisk förlust för företaget.


KRISER OCH FÖRÄNDRINGAR ÄR EN DEL AV LIVET OCH NÅGOT VI ALLA RÅKAR UT FÖR

Oavsett om det är i jobbet eller privat så påverkar det hela vår livssituation och kan ibland leda till svåra konsekvenser om vi inte kan hantera det på ett bra sätt. Ibland inträffar andra oväntade svåra och dramatiska händelser som kan få omfattande konsekvenser för en arbetsgupp, arbetsenhet eller organisation. Det kan handla om allt från dödsfall, till oegentligheter, upplevda kränkningar, trakasserier eller mobbing. En enda människa i kris på en enhet kan vara ett stort lidande och även en stor produktionsmässig och ekonomisk förlust för företaget. Handlar det om en chef kan det få än större konsekvenser om det inte omedelbart kan tas om hand.


VAD VI GÖR

Krisreaktion betyder att egna resurser inte räcker till för att hantera den uppkomna situationen.  En kris går man inte i samtalsterapi för, man får stöd att hantera den. Vi bistår med kris- och stödsamtal till individer och grupper. Våra konsulter som arbetar med dessa uppdrag är mycket erfarna och har många års erfarenhet av krisuppdrag. Där vi har ramavtal för dessa insatser är inställelse tiden för ett operativt stöd inom 24 timmar.

Även i krisuppdrag bidrar vi med ett organisationsperspektiv som innebär att vi kan designa, föreslå och genomföra ett upplägg med stöd till alla parter på olika nivåer samt bidra med vår erfarenhet hur frågan ska hanteras på organisationsnivå.


FÖR VEM

Chefer på alla nivåer i organisationen, grupper och enskilda medarbetare i kris eller i behov av stöd. Läs mer om stöd- och krissamtal.