Ledningsgrupper

En väl fungerande och tydlig ledningsgrupp med högt förtroende hos sina medarbetare skapar förutsättningar för effektivt arbetsklimat i hela organisationen och kan gemensamt leda företaget så att önskade resultat uppnås.


LEDNINGSGRUPPEN ÄR ALLTID VIKTIG, FÖR ATT INTE SÄGA HELT AVGÖRANDE

Ledningsgrupper behöver fungera som ett ledningsteam där uppdraget är tydligt med aktuella strategier och handlingsvägar. Detta behöver ske i en väl fungerande arbetsprocess med väl fungerande relationer. Ledningsgruppen behöver arbeta bra tillsammans både på ett sakligt och relationsmässigt plan.

I en väl fungerande ledningsgrupp känner deltagarna varandra väl. Var och en har ett starkt åtagande för det gemensamma uppdraget i ett helhetsperspektiv. Deltagarna har stor tillit att dynamiskt hantera frågor utifrån olika perspektiv och med stort förtroende för varandras kompetens också hålla varandra ansvariga. Det ger förutsättningar för ett ledarskap som inspirerar medarbetarna och stöder handlingskraft i hela organisationen.


VAD VI GÖR

Vi arbetar alltid utifrån uppdragsgivarens specifika behov och unika situation. I våra utvecklingsprogram hanterar vi många frågeställningar, stora som små. Målet är att utveckla ett ledningsteam och att bygga en effektiv ledningsgrupp där deltagarna är medvetna, tydliga och öppna i sitt ledarskap vilket kommer att påverka hela organisationen positivt.

.


FÖR VEM

Ledningsgrupper på olika nivåer i näringsliv och offentlig verksamhet. Läs mer om Ledningsgrupper.