Organisation i förändring

Förändringsarbete handlar inte om kortsiktiga effektiviseringar utan om nya arbetssätt, kulturförändringar och andra processer som påverkar människor och organisationer på djupet. Riktning, fart och förståelse breder väg för en lyckad förändring.


ORGANISATIONER MÅSTE FRAMGÅNGSRIKT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDRINGAR

Förändringar är nödvändiga men kan med ett otydligt ledarskap förlama verksamheten. Förändringar ställer krav på ledarskapet att hantera, inte bara utvecklingen av affären och den strategiska förändringen, utan inte minst de mänskliga processer som en del i förändringen.

En förändringsprocess underlättas och blir framgångsrik när chefer och ledare gemensamt leder utvecklingen så att de bidrar till att ikraftsätta människor och verksamhet. Då frigörs energi, engagemang och idéer som stödjer verksamhetens utveckling i en bestämd riktning. Då växer och utvecklas också människorna i förändringen. Det krävs en tydlig kommunikation av förändringsuppdraget med hög grad av delaktighet från medarbetarna.


VAD VI GÖR

Utifrån behov och mål för förändringsarbetet och organisationens struktur arbetar vi för att underlätta processen samt hjälpa ledningen hålla riktning och fart för att uppnå önskade effekter. Vi lär ut och tränar chefer att hålla fokus, förstå de mänskliga processerna och att möta och ta hand om det naturliga motstånd som finns hos många medarbetare i samband med förändringar.


FÖR VEM

Företag, organisationer och enheter. Läs mer om organisations i förändring.