Vi vill följa med våra kunder ut i världen


Vi på Norlin & Partners vill stödja och hjälpa organisation, grupper och individer till förändring som är hållbar. För att ta ansvar, göra åtaganden och agera för förändring så behöver det komma ”inifrån” var och en. I Norlin & Partners är vi bra på att ge stöd för en sådan utveckling genom att skapa förutsättningar och ge stöd till grupper så att de kan mobilisera energi för förändring. Vårt sätt att göra det är genom att synliggöra och bekräfta det som är välutvecklat hos grupper och individer och inte genom att påpeka vad som saknas eller är ”fel”. Detta har vi lärt oss i Cape Cod Traning Program.

Sedan 2003 har vi på Norlin & Partners återkommande deltagit i Cape Cod Training Program vid GISC som är ett utbildningsinstitut på Cape Cod, utanför Boston. En utbildning och träning som gett oss en metod och ett integrerat förhållningssätt för att skapa de bästa förutsättningar och stöd för en optimistisk medvetenhet som bidrar till utveckling när vi jobbar med grupper och team. Under hösten var vi tillbaka igen. Det har blivit lite som en frizon där vi kan reflektera, inspireras och utvecklas i konsultgruppen och också som konsulteam. Jag tänker tillbaka och inser vad betydelsefullt detta utbildningsinstitut och dess ledare varit för mig och oss på Norlin & Partners i vårt arbete.

Vi väljer att ge feedback på tydliga mönster och beteenden vad gäller samarbete och kommunikation där gruppen har sin styrka. Oavsett hur ”gamla eller nya” grupper är så har de återkommande, ofta omedvetna, mönster. I stället för att döma, bekräftar vi och beskriver de beteenden och mönster som gruppen utvecklat som styrkor.

När gruppen får bekräftelse på det som fungerar så blir gruppen också mer mogen för att se den andra sidan dvs. det som inte är så välutvecklat. Vi väljer att återkomma med konkret feedback på det som behöver läggas till. För när grupper utför något väldigt ofta, i form av ett mönster, så finns det ofta en kostnad för det. Gruppen missar att utveckla något annat och kan komma att behöva addera det.

Efter bekräftande feedback och synliggörande vad gruppen kan lägga till, är grupper ofta redo att testa något nytt för att utvecklas. För människor vill utvecklas både i grupp och som individ. Ofta sker detta utan att vi ens behöver påpeka. Gruppen väljer själv att addera ett beteende och på så sätt skapa sin egen förändring med åtagande, energi och engagemang.

Det må verka som små enkla steg och ändå krävs det att grupper får stöd utifrån. Genom en ”minimalistisk och träffsäker” intervention så får vi grupper att bli medvetna och utvecklas. Det är detta förhållningssättet i vår konsultroll som vi i Norlin & Partners utvecklat på GISC.

GISC är ett internationellt utbildningsinstitut med deltagare från hela världen. Vi är stolta och glada över vårt samarbete som med åren också kommer att växa. Under 2015 fick vi möjligheten att arrangera en utbildning här i Stockholm för internationella konsulter tillsammans med konsult från GISC. Det är fantastiskt att veta att detta förhållningssätt fungerar i ett internationellt och globalt perspektiv. Det ser vi bara som en stor fördel för oss när vi nu i allt större utsträckning kommer att följa med våra kunder ut i världen.