Intresseanmälan gällande handledning/Coaching i grupp för högre chefer – från olika organisationer


Norlin & Partners har fått en förfrågan om att starta upp handledning/Coaching i grupp för högre chefer från olika organisationer. Förfrågan bottnar i den utsatta position de högre cheferna befinner sig i, utifrån att full öppenhet inte går att uppnå på grund av strategisk och affärsmässig konfidentialitet samt andra kollegiala beroendesamband. När vi lyfter fram högre chefer utgår vi exempelvis från Kommunchefer, Förvaltningschefer, Regionchefer, VD, Divisionschefer, Myndighetschefer, det vill säga chefer i högre ställning från offentlig-, statlig- och privat sektor.

Utifrån ovanstående skickar vi på Norlin & Partners ut en öppen intresseförfrågan till er som eventuellt upplever samma behov och intresse för att starta upp ett gemensamt handlednings-/coachinginitiativ. Möter vi en hög efterfrågan kommer vi att etablera initiativet och tanken är då att starta upp grupper med tre till fem högre chefer i respektive grupp där ingen kommer från samma organisation. Minst en representant från N&P kommer dessutom att finnas med i respektive bildad grupp. Om Du eller er organisation är intresserade kan ni kontakta oss på Norlin & Partners för vidare information eller för att lämna in en intresseanmälan.

Lämna information om önskad kontakt och/eller intresseanmälan genom vår Info-adress: info@norlinopartners.se

Väl mött,
Norlin & Partners