"Vi vill ha koncept och modeller"


Många vill ha koncept och verktyg inom ledarskap. Få konkreta förslag på hur vi ska agera som chef och ledare. Rollen som chef eller ledare är utmanande och det är enkelt att söka efter tips om hur jag ska vara som chef och ledare, speciellt när det blir tufft.

Få områden är så färgade av generella sanningar, myter och färdiga koncept som ledarskapsutveckling och samtidigt finns det inget som passar så illa för färdig-stöpta former som just det.

Lika mycket som vi vill ha dessa koncept och verktyg, lika lite är faktiskt nyttan av dem om de inte är integrerade i oss. Vi kan lätt förstå det teoretiskt och agera utifrån det, men det blir ofta inte så genuint. Vi människor känner av när något inte är äkta.

Vill man på riktigt förbättra sig och utveckla sig själv i sin chef- eller ledarroll behövs något mer än koncept och verktyg. Vi på Norlin & Partners tror inte att det finns en universell verktygslåda för framgångsrika ledare. Varje ledare är unik och varje individ skapar sin egen verklighet utifrån egna förutsättningar.

Vi anser att det krävs att man blir tillräckligt modig att våga bli medveten om sina beteenden och sina egna inställningar mer än att enbart agera utifrån ett färdigt koncept. Vårt sätt tar kanske längre tid, då vårt sätt att arbeta är en process, men det kommer å andra sidan att ge hållbara resultat. Vi får chefer och ledare att reflektera över sig själva. Vad det är som triggar igång dem. Vad det är som får dem provocerade eller frustrerade i olika situationer. För när chefer och ledare blir medveten om detta, skapas möjligheten att lära sig hantera olika situationer.

I våra ledarutvecklingsprogram är det av största vikt att deltagarna arbetar med sina egna case. För det är när deltagarna jobbar med sina verkliga situationer, som förändring kan ske. Genom att arbeta med deltagarnas konkreta verkliga situation skapas ett känslomässigt engagemang, vilket ger kraft till handling.

Våra konsulter på Norlin & Partners stödjer chefer och ledare att själva hitta svar, genom att testa och pröva olika tankar. Det hindrar naturligtvis inte att vi delar med oss av teorier och modeller som bidrar till ökad förståelse. När vi gör det handlar  det i första hand om att hjälpa människor att synliggöra och formulera sin egen kunskap. När vi levererar något som redan är färdigt tar vi ifrån individen möjligheten att utveckla sin egna förmåga att komma på sina egna lösningar och svar.

Självklart delar vi gärna med oss av våra erfarenheter. Vi gör det i ett syfte och ett sammanhang där den egna utvecklingen är prioriterad och som ett förslag där vi kan stödja och göra om det till deltagarens egen utveckling.