Coachande ledare


Tänk tillbaka på de chefer och ledare som du har haft. Vilka av dem ser du upp till som förebilder och fram för allt de som betytt mest för dig i din utveckling? Vad är det som gör att just den eller de personerna är eller varit bra chefer och ledare?

De chefer och ledare som dyker upp som förebilder för mig är de som hade ett coachande och stödjande förhållningssätt, mer än att de styrde med hela handen. De var tydliga med sina förväntningar om vilka resultat jag skulle uppnå men sa inte åt mig i detalj hur jag skulle göra. De kritiserade inte när jag gjorde fel, eller tog aldrig över och gjorde jobbet själv.

Istället, upplevde jag att de lyssnade till mina idéer, utmanade mig och ibland provocerade mig till att våga pröva nya saker. Jag fick uppskattande feedback och upplevde att mina styrkor synliggjordes. Ibland förstärktes det av att jag fick äran av jobbet även om chefen hjälpt mig. En viktig del var alltid att jag fick känna att jag hade ansvaret. Det handlade inte i första hand om det formella ansvaret. Utan om att jag fick känna att det var jag som avgjorde hur uppgiften skulle utföras utan att jag behöver försöka tolka vad chefen egentligen vill att jag skulle göra. Det var chefens förmåga att skapa mitt ansvarsutrymme som var avgörande för hur jag kunde känna att jag fick ansvaret och hur jag kunde ta ansvar. För vi människor tar det ansvar som vi upplever oss i ögonblicket ha utrymme och förmåga att ta.

Ibland är det rätt och nödvändigt att styra med hela handen, till exempel i kritiska och avgörande situationer. Men det är coaching och att skapa utrymme för ansvarstagande som är verktygen för att anställda ska utvecklas och växa och kunna ta tillvara mer av sin stora potential. Det är genom att stimulera medarbetarna att utvecklas som organisationen har möjlighet att nå betydligt mer av sin potential och bli än mer framgångsrik.

Med andra ord, framgångsrika chefer och ledare har ett coachande och stödjande förhållningssätt som skapar utrymme för ansvarstagande och därmed alltmer självständiga och framgångsrika medarbetare.

Ett coachande och stödjande förhållningssätt, innebär självfallet inte, att det inte ska ställas krav eller vara tydliga förväntningar. Tvärtom. Förväntningarna ska vara tydliga och ledaren och chefen som ställer krav ska även vara tydlig med att följa upp dem. Chef och ledare behöver ha förmågan att tydliggöra förväntningar, våga ställa krav och även kunna ta samtalen då inte kraven uppfylls. Och likafullt – för mig har det varit det positiva och bekräftande som betytt mest för min egen utveckling. Troligen är det likadant för andra.

Vi på Norlin & Partners anser att det i ledarskapet är viktigt att träna på att se det positiva, lyfta fram styrkor och kompetens samt att uppmärksamma och bekräfta detta. Det är så människor utvecklas och tar ansvar.