Anmälan till öppen chefshandledning hösten 2019


Norlin & Partners möter en ökad efterfrågan hos kunder att delta i chefshandledning med chefer från andra organisationer än den egna. Anmälan till två handledningsgrupper med start hösten 2019 är nu öppen.

Handledningen riktar sig till dig som är chef över chefer inom antingen offentlig sektor eller privat näringsliv.

I chefshandledningsgruppen får du utrymme att arbeta med egna problemställningar och du får stöd i att lösa konkreta ledarskapssituationer samt olika dilemman som uppstår i arbetet med att leda genom andra och att leda genom ledningsgrupp.

Du får också möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med chefer från andra organisationer.

Målsättningen är att du ska upptäcka fler handlingsalternativ, få nya insikter om dig i din roll som ledare och även inspiration i ditt ledarskap.

Handledningen hos Norlin & Partners är processinriktad och bygger på dialog och interaktion. Metodiken utgår från en väl beprövad teoribas där gestaltmetodik, system- och fältteori är centrala delar.

Omfattning, upplägg och villkor:

  • Grupperna består av tre till fem deltagare.

  • Varje grupp träffas vid fem tillfällen, fyra timmar per tillfälle dvs sammanlagt 20 timmar.

  • Varje grupp leds av en seniorkonsult från Norlin & Partners med lång egen erfarenhet som chef och från chefshandledning, grupp och individuellt.

  • Platsen för handledningen är Norlin & Partners på Kungsholmen, Sankt Eriksterrassen 72A.

  • Kostnaden 15.000 kr exkl. moms per deltagare faktureras i anslutning till bindande anmälan.


Mejla din anmälan (grupp) och dina kontaktuppgifter till info@norlinopartners.se. Märk mejlet med "Anmälan till chefshandledning”. Vänligen observera att anmälan är bindande.


Datum som nu är öppna för anmälan:

Grupp 1

Träff 1: 2019-10-08

Träff 2: 2019-11-12 

Träff 3: 2019-12-10

Träff 4: 2020-01-14

Träff 5: 2020-02-11

Grupp 2

Träff 1: 2019-10-24

Träff 2: 2019-11-21

Träff 3: 2019-12-12

Träff 4: 2020-01-30

Träff 5: 2020-02-27

För mer information:

o    Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss på Norlin & Partners om du vill veta mer om den öppna chefshandledningen i grupp. Våra kontaktuppgifter hittar du på norlinopartners.se/kontakt.

o    Ytterligare datum tillkommer utifrån behov och efterfrågan, ta gärna kontakt om nuvarande datum inte fungerar för dig.

o    Det finns naturligtvis också möjlighet att starta en eller flera grupper med deltagare från samma organisation och att gå i individuell chefshandledning när det passar bättre. Ta kontakt så kan vi diskutera vidare.

Väl mött,
Norlin & Partners