Fortsatt utveckling av Norlin & Partners


Precis som de organisationer och verksamheter vi arbetar med är vår organisation, Norlin & Partners inget undantag. Vi behöver precis som andra verksamheter ta steg framåt för att utvecklas. När vi väljer att utvecklas, så innebär det också förändringar.

Som en naturlig del, i att möta efterfrågan på våra tjänster och bredda vår kompetens ytterligare stärker vi under våren 2019 upp Norlin & Partners med nya konsulter och en ny delägare.

Maria Linde är ny delägare och tillträder ledningsgruppen samtidigt som hon fortsätter som organisationskonsult i Norlin & Partners.

Övriga delägare är Tommy Sandin, VD, Irene Ceder, Konsultchef och Märta Lindqvist, frånvarande. Maria Linde blir ansvarig för sälj & marknad.

Vi är måna om att värna och bevara det välfungerade inom Norlin & Partners och fortsätta vara den bästa möjliga samarbetspartnern inom organisations- och ledarskapsutveckling samtidigt som vi fortsätter vår utveckling.

Utvecklingsarbetet följer våra kunders behov och vi fortsätter vårt samarbete med Uppsala Universitet Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Gestaltakademin, Gestalt International Study Center (GISC), IDI - Interpersonal Dynamics Inventory och med vårt internationella nätverk samt ytterligare samarbetspartners i Sverige.

Allt gott hälsar

Tommy, Irene, Maria & Märta