Samarbete kan öka potentialen av individen


Samarbete är viktigt för att summan av det individer kan åstadkomma tillsammans i ett team är större än den sammanlagda summan av vad varje individ kan åstadkomma själv. Detta kallar vi för synergi. Vi behöver helt enkelt andra för att utveckla vår förmåga att samarbeta och därigenom oss själva. I videon nedan ser ni vår samarbetspartner Thomas, VD på IDI, hålla en föreläsning i Sydkorea gällande samarbete. Exempelvis jämför han jonglering med förmågan att kunna samarbeta. Han menar att det är enklare att lära sig jonglera än att lära sig samarbeta. Vid samarbete behövs det nämligen minst två parter, medan du kan lära dig jonglera ensam.


Vidare pratar Thomas om det engelska begreppet directiveness. Det är ett mått på hur ofta en person uppfattas försöka påverka, kontrollera och leda andra. Thomas menar att i samarbeten behövs det personer som leder (hög directiveness) likväl personer som följer (låg directiveness).
För att fördjupa liknelsen är detta precis som ens händer när man jonglerar med två bollar – en som leder och en som följer. Däremot blir det mer komplext ju fler bollar (personer) som introduceras i gruppen. För att ett samarbete ska kunna fortskrida behövs då tillit.

Team kan ge såväl positiva som negativa konsekvenser för en individ, i team där det råder en upplyftande kultur kan ge resultat i form av en i bättre presterande individ, men i team där motsatsen råder, det vill säga en förminskade kultur, kan samma individ prestera sämre. Detta kan liknas vid hur vi arbetar med våra händer vid jonglering med två bollar - en som leder och en som följer. Ju flera bollar som adderas vid jongleringen desto mer komplext blir det. På liknande sätt ökar komplexiteten parallellt med tillökning av personer i gruppen. För att ett samarbete ska kunna fortskrida behövs då tillit. Vi på Norlin & Partners anser att några av viktigaste verktygen för att utvecklas som ett team är att be om feedback, kunna lyssna in den samt att vara öppen med sig själv om ens egna behov och känslor. För att det ska fungera att vara öppen behöver det finnas en grundläggande tillit i grunden.

Sedan kanske det inte är livsviktigt att kunna jonglera, men Thomas råkar vara bra på båda.