Tommy på INTAGIOs årliga sammankomst


Mellan den 29/5 – 2/6 genomfördes INTAGIO (International Associations for Gestalt in Organizations) sin årliga sammankomst i Grekland, Thessaloniki. Vi var 25 deltagare, konsulter och forskare, från olika delar i världen som utbytte teorier, metoder och förhållningssätt utifrån en gestaltisk grund. Under inledningen av sammankomstens första dag fick vi ta del av lokala utmaningar i form av flyktinghantering och förutsättningar att utveckla företag och företagandet i Grekland, vilket vart en grund för övriga workshops under resterande dela av konferensen. Personligen fastnade jag för tre specifika workshops som växt fram genom att vi synliggjorde vad respektive deltagare ville bjuda på, var intresserad av att diskutera om eller få hjälp med att utveckla inom teorier, metoder och förhållningssätt. Aktuella områden var:

  • Arbeta fram nya metoder och förhållningssätt för att utveckla effektiviteten mellan konsultstödda insatser i ett organisationsuppdrag

  • Konflikthantering i större grupper och system

  • Storytelling som metod i att utveckla organisationer och grupper

Resultaten av aktuella workshops ger Norlin & Partners unika möjligheter att stötta sina kunder att möta de meta moderna samhällsutmaningarna organisationer redan upplever effekten av. Komplexa problem och dilemman som inte en ensam aktör själv kan möta och hantera då det behövs mer resurser, makt och kunskap än de själva förfogar över. Exempelvis gav årets INTAGIO-workshops ett bidrag i hur vi i konsult- och forskarrollen kan stötta inom- och mellan organisationer att bli mer effektiva i Att leda samverkan för att utmaningar som integration av nyanlända flyktingar och migranter ska bli mer hanterbar.

 

Jag rekommenderar verkligen INTAGIO’s årliga sammankomster till andra organisationskonsulter som inte varit med, då vi utöver lärande och erfarenhetsutbyten som skapar ny teori, modeller och verktyg, har roligt och trevligt tillsammans under hela konferensen. Vi har fått uppleva fantastisk mat från det grekiska köket och insupit den grekiska kulturen genom guidade turer samt uppträdanden under kvällens middagsarrangemang. Jag ser fram emot att både dela med mig av mina nya erfarenheter till kollegor och kunder samt även vara med under kommande års INTAGIO-möte som troligen kommer att ske i Italien mars 2020. Håll ögonen öppna under årets höst för Norlin & Partners digitala workshops inom aktuella områden genom att registrera er för Norlin & Partners nyhetsbrev, se www.norlinopartners.se. Jag rekommenderar även att ni registrerar er som medlem i nätverket INTAGIO, se länk ovan. 

// Tommy