Har ni några hatthyllor i er organisation?


Vi läser en artikel i Chef (maj 2019) och påminns om vikten av att våga ifrågasätta gamla system. I artikeln liknas gamla organisatoriska kvarlevor till "hatthyllor". Hatthyllor kom till för att lösa problemet med löss – man lämnade hatten och lössen i farstun helt enkelt. Nu på senare år har hattarna nästintill försvunnit medan hatthyllor lever kvar.

I samma andra håller organisationer fast vid sina egna "hatthyllor" som lösningar på problem som inte är lika utbredda idag som tidigare. I artikeln exemplifieras detta med formaliserade medarbetarsamtal. Dessa kom till under industrialismen för att öka motivationen hos arbetare vid löpande band  – främst genom överenskommelser om ökat ansvar och arbetsrotation. På senare år har arbetsuppgifterna däremot markant förändrats men medarbetarsamtal lever kvar än idag. Slutsatsen i artikeln är således att man alltid bör försöka att förbättra sin nuvarande situation och ifrågasätta de gamla system som lever kvar i ens egna organisation.

Vi på Norlin & Partners kan inte annat än instämma. Vår erfarenhet är att organisationer blir mer effektiva och mår bättre när de regelbundet ifrågasätter vilka lösningar och vanor som blivit hinder stället för möjliggörande. Fundera själv på vad ni har för "hatthyllor" i er organisation!