Viewing entries tagged
Cape cod

Vi vill följa med våra kunder ut i världen

Vi vill följa med våra kunder ut i världen

Vi vill följa med våra kunder ut i världen

Vi på Norlin & Partners vill stödja och hjälpa organisation, grupper och individer till förändring som är hållbar. För att ta ansvar, göra åtaganden och agera för förändring så behöver det komma ”inifrån” var och en. I Norlin & Partners är vi bra på att ge stöd för en sådan utveckling genom att skapa förutsättningar och ge stöd till grupper så att de kan mobilisera energi för förändring. Vårt sätt att göra det är genom att synliggöra och bekräfta det som är välutvecklat hos grupper och individer och inte genom att påpeka vad som saknas eller är ”fel”. Detta har vi lärt oss i Cape Cod Traning Program.