Viewing entries tagged
Chef

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Barn pratar ofta högt med sig själva när de skall lösa problem. Som vuxen blir det mera en inre dialog när en brottas med frågor eller dilemman. I sådana situationer kan det vara mest effektivt att arbeta med en konsult som lyssnar aktivt och kan ge stöd för att öka medvetenheten så att processen blir konstruktiv och handlingsinriktad.