Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland


Barn pratar ofta högt med sig själva när de skall lösa problem. Som vuxen blir det mera en inre dialog när en brottas med frågor eller dilemman. I sådana situationer kan det vara mest effektivt att arbeta med en konsult som lyssnar aktivt och kan ge stöd för att öka medvetenheten så att processen blir konstruktiv och handlingsinriktad. 

Förutom chefens egna krav på sig själv, ställs idag höga krav på chefer. Chefer ska vara strateger, visionärer, beslutsfattare, kulturbärare, coacher och inspiratörer. Även om det är inspirerande och givande att vara chef och ledare, finns det stunder och beslut som är tuffa och krävande. Därför behöver chefer stöd för att reflektera över sitt ledarskap, sig själva i uppdraget och sin organisation. Att förstå mer om sig själv och andra är avgörande för att utveckla sitt ledarskap och organisationen. 

Vi på Norlin & Partners tar årligen emot chefer från olika sektorer och nivåer i organisationen för att genom coaching och handledning stödja deras egna utveckling i ledarskapet. Vi tror på ett erfarenhetsbaserat lärande vilket inbegriper träning som består av att göra och därigenom uppstår utveckling. Vi anser att varje chef har unika förutsättningar, frågeställningar och behov att bearbeta. Därför utgår vi alltid utifrån varje chefs vardagliga situationer där chef får väljer frågeställningar, dilemman och utmaningar vid varje tillfälle som är kopplat till sin utvecklingsplan.

Oavsett situation och frågeställning är det viktigt att konsult stödjer chef att hålla helhetsperspektivet. Löpande avstämningar görs för att säkerställa att frågeställningarna som chef valt är i linje med sitt uppdrag och står i paritet med organisationens uppdrag och mål. Under tillfällena skapas förutsättningar och möjligheter för chef att träna inför verkliga situationer, få nya insikter, få förslag till användbara verktyg och konsultens erfarenheter. Vid behov kan konsult använda sig av teorier och modeller för att begripliggöra olika situationer för chef.

Våra konsulter har lång erfarenhet från att ha arbetat i och med organisationer från olika sektorer och dessutom på olika nivåer i organisationer. De har dessutom egen chefs- och ledarerfarenhet och har därför förståelse för hur det är att vara chef och hur komplext det kan vara. Vidare har det medfört att våra konsulter är väl införstådda i betydelsen av ledarskapet för att nå framgång. Vi matchar noggrant ihop utifrån uppdrag och konsulterna kompetensprofiler och erfarenheter. Varje uppdrag startar med ett kartläggningssamtal för att lyssna av behov, syfte och för att matcha ihop chef med lämplig konsult. Vi jobbar alltid utifrån chefens uppdrag och behov samt organisationens syfte och mål. Aktuell konsult stödjer chef genom att utforska situationer med hjälp av öppna och cirkulära frågeställningar samt att spegla och utforska chefens reaktioner inför olika situationer för att synliggöra och medvetandegöra. Genom detta får chef möjlighet att se nya val och handlingsmöjligheter. Chef får möjlighet att träna och utforska hur chef reagerar inför olika situationer i syfte att öka sin medvetenhet.

Behöver du få möjlighet att reflektera och bolla tankar och funderingar med utomstående? Vi på Norlin & Partners har mött flera hundratals chefer och ledare genom åren och är väl införstådda med vad ett utomstående stöd kan bidra med för organisationens resultat. Ta gärna en kontakt för ett förutsättningslöst samtal så kan vi se vad vi kan göra för dig. 

 

Är du nyfiken på vad individuell ledarutveckling kan göra för dig? För att få en djupare inblick i hur vi jobbar är du välkommen att läsa ett case som handlar om executive coaching, vilket är en del av vår insats individuell ledarutveckling (ILU). Caset är baserat på en planerad insats hos en organisation. Läs det här. Vill ni ta ett förutsättningslöst möte om ILU, kontakta mig gärna!

Väl mött.

SignaturMärtaTrans2.png
 
 
 
 

Märta Lindqvist,
VD & Konsultchef

08 40 80 60 81

marta@norlinopartners.se