Viewing entries in
N&P Reflekterar

Det finns alltid en enkel lösning på svåra problem. Och den är alltid fel.

Det finns alltid en enkel lösning på svåra problem. Och den är alltid fel.

”Det finns alltid en enkel lösning på svåra problem. Och den är alltid fel.”

Och visst finns det en ibland närmast oemotståndlig lockelse i att förenkla och komma med snabba lösningar och svar på de svåra frågor som vi i samhället och organisationer ofta brottas med. Vi tänker på samhällsfrågor som integration, klimat och miljö, globalisering och digitalisering. ..

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

En välfungerande och tydlig ledningsgrupp med högt förtroende hos sina medarbetare skapar förutsättningar för effektivt arbetsklimat i hela organisationen. Med ett effektivt arbetsklimat kan alla parter inom företaget sträva efter, samt uppnå, önskade resultat. Vi på Norlin & Partners stödjer ledningsgrupper att utveckla deras effektivitet genom att skapa gemensam riktning och ägarskap för uppsatta mål. Detta gör vi bland annat genom att utveckla individuella ledarskapsförmågor hos varje ledningsgruppsmedlem i enlighet med uppdraget.

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Chefer - kom ihåg att ta hjälp ibland

Barn pratar ofta högt med sig själva när de skall lösa problem. Som vuxen blir det mera en inre dialog när en brottas med frågor eller dilemman. I sådana situationer kan det vara mest effektivt att arbeta med en konsult som lyssnar aktivt och kan ge stöd för att öka medvetenheten så att processen blir konstruktiv och handlingsinriktad.