Viewing entries tagged
Stockholm

Internationell utbildning i Stockholm

Internationell utbildning i Stockholm

Internationell utbildning i Stockholm

I våra uppdrag är vi bra på att skapa förutsättningar och ge stöd till grupper och individer så att de kan mobilisera energi för förändring. I våra uppdrag ser vi oss som förebilder på hur man kan göra det, med syfte att våra kunder när vi lämnat, ska fortsätta ta ansvar, göra åtaganden och agera i förändringsprocessen.