Att leda samverkan - ett förhållningssätt att hantera komplexa samhällsproblem


Vad handlar Att leda samverkan om? Kolla gärna på filmen nedan. Mer information om hur du anmäler dig finns längst ned på sidan.

Våra samhällen och organisationer behöver idag hantera allt mera komplexa utmaningar såsom integration, sjuk-/äldrevård och arbetslöshet. Mer och effektivare samverkan över sektorsgränserna krävs för att hantera dessa frågor och ställer även krav på att utveckla kompetenser för att hantera samverkansarbetets innehåll och form inom både offentlig och privat sektor.

Norlin & Partners i samarbetet med två forskare från Uppsala Universitet, vill bjuda in dig till en workshop för att ta del av arbetssättet The Inquiry Based Approach (IBA) som underlättar lärande och samverkan över sektors- och professionsgränser. Arbetssättet stödjer aktörer med skilda perspektiv och roller att bygga en gemensam förståelse som skapar ett handlingsutrymme för förändring som går utöver de medverkande aktörernas egna påverkansmöjligheter.

IBA som arbetssätt har utvecklats av forskare som tillsammans med praktiker varit delaktiga i förändringsarbete runt om i världen. Tillsammans med praktiker har forskarna utvecklat ett arbetssätt som bygger på:

  • I det moderna samhället ligger möjligheten att förändra ofta bortom en enskild organisations makt, mandat och förmåga.

  • Förändring kräver istället samverkan mellan många olika aktörer som har olika intressen och olika synsätt.

  • En medveten design av samarbetsprocessen och en aktiv facilitering behövs för att överbrygga de svårigheter som alltid är en del av förändringsprocesser.

Workshopen riktar sig till dig som sitter i ledningsgrupp/styrgrupp eller är projektledare där komplexa förändringsarbeten hanteras. Under vårt workshop får ni insyn i förhållningssättet IBA, från planering till hur man gör för att få det nya att bli en naturlig del av vardagsrutinerna. Arbetssättet finns dokumenterat som en handbok med praktiska råd och tydliga instruktioner för den som leder eller deltar i gränsöverskridande förändringsarbete som ni får med er efter avslutad workshop.

Vi har begränsat antal platser, så först till kvarn gäller…

Tid: 2018-09-14, kl. 09:00 - 12:00
Plats: Sankt Eriksterrassen 72 A, Stockholm
För vem: Du som arbetar eller är intresserad av samverkan över sektorsgränser.

Anmälan: info@norlinopartners.se