Förändringar och oförutsägbara händelser


Förändringar och oförutsägbara händelser är en naturlig del av livet och något som vi alla råkar ut för. I dagens samhälle där förändringar sker mer och ofta och där vi framförallt har tillgång till att ta del av världens nyheter är det mycket som kan påverka och beröra oss.

Vi utsätts dagligen för olika sorters påfrestningar och tar oss sällan tid att stanna upp och återhämta oss, vilket kan leda till stress och olika typer av utmattning. Att hantera den föränderliga värld som pågår utanför jobbets väggar kan vara nog så påfrestande. Att samtidigt hantera nedskärningar och åtstramningar, högre arbetsbelastning samtidigt som det ställs höga krav på resultat kan bli för mycket.

Någon gång i livet utsätts de flesta av oss för yttre händelser som kan vara en liten händelse i det stora hela men som för en enskild individ upplevs som en fullständig katastrof. Oavsett om det är i jobbet eller privat påverkar det oss i vårt arbete. En separation, ökad arbetsbelastning eller förändring i organisationen som vi inte själva valt kan påverka en människa lika mycket som vid olyckor eller andra svåra upplevelser. En sådan krisreaktion kännetecknas av att den uppstår av yttre händelse som man inte kan påverka och att egna resurserna inte räcker till för att hantera den uppkomna situationen. Hur man som person reagerar, kan var olika.

Oavsett reaktion behövs stöd och avlastning så att situationen blir hanterbar. En obearbetad kris eller en kvarstående stressituation kan leda till försämrad arbetsprestation, minskad energi, ökad risk för kroppsliga symtom och sjukdom med medföljande sjukskrivning. I vissa fall kan en hög stressnivå under längre perioder leda till utmattning.

En utmattad människa, oavsett orsak, innebär inte bara ett lidande för den enskilde personen utan kan även påverka arbetsgruppen, arbetsenheter och organisationen så att den får konsekvenser som leder till en stor produktionsmässig och därmed ekonomisk förlust för företaget.

Vi på Norlin & Partners har många års erfarenhet av stöd- och avlastningssamtal men även stöd till både individ och grupper och till organisationer i samband med krissituationer. Vi vet att ett bra resultat med bearbetning av krisreaktioner möjliggör en nyorientering och utveckling. Det gör att vi växer som människor med erfarenheter och nya lärdomar. Det gör även att människor snabbare kan komma tillbaka och fokusera på sin roll och sitt uppdrag.

Svåra yttre händelser som drabbar oss i livet kan vi inte påverka. Däremot kan vi vara mer medvetna om vad som behövs för att bearbeta dessa på bästa möjliga sätt. När det gäller stressreaktioner kan vi göra mycket själva för att motverka och förebygga såväl som på organisations – och ledningsnivå.

Den här tiden på året brukar vi märka en ökad arbetsbelastning i många företag och det är mycket som ska bli klart innan jul. Det är lätt att i dessa stunder bara köra på och ta hand om allt som dyker upp som på ett löpande band och säga till sig själv ”snart är det jul och då får jag vila” eller ”jag skall bara”.  Men ingen av oss vet vad som kan bli den sista droppen som får bägaren att rinna över. Därför vill vi på Norlin & Partners skicka ut en påminnelse till dig – Ta en minut, stanna upp, andas och se till att återhämta dig mellan varven och vänta inte alltid till den där framtida ledigheten.