Nyfikenhet och upptäckarglädje som avgörande för att hantera komplexa situationer


Tänk på hur barn utforskar världen. Som barn är vi ofta nyfikna och har en otrolig upptäckarglädje. Vi vill som barn ofta veta och förstå mer och ställer därför ofta många och flera frågor. Kanske är det dags att chefer och ledare börjar ta lärdom från barn när det gäller att vara nyfiken? Vi på Norlin & Partners har nämligen sett vad denna nyfikenhet kan göra för ledarskapet i komplexa situationer och inte minst i möten där människor agerar på ett oväntat sätt.

Nyfikenheten och upptäckarglädjen är en viktig del i att kunna hantera den komplexa värld med ständiga förändringar som vi lever i. Redan för 20 år sedan i min konsultträning med Sven Österman, psykolog och pionjär inom ledarutveckling i Sverige, lyfte han fram nyfikenheten som en viktig egenskap och citerade återkommande Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter, där rumpnissarna ständigt ställde frågan: Vafför gör de på detta viset?

Min erfarenhet är att framstående chefer och ledare har ett stort mått av nyfikenhet och upptäckarglädje. Nyfikenheten gör att du, istället för att bli frustrerad över oväntade eller ovanliga händelser eller reaktioner hos människor, istället blir nyfiken och intresserad av vad som ligger bakom. Hur kommer det sig att man gör på det här sättet?

Det händer något med oss när vi kan förstå saker eller bara att vi försöker förstå. Vid förståelse får vi ett annat perspektiv på saker och ting vilket kan göra att vi lättare kan acceptera situationer.

Nyfikenhetens betydelse i ledarskapet bekräftas allt mer av forskning.
Traditionellt har begreppet IQ använts för att mäta intellektuell kapacitet för att lösa komplexa problem och förmågan att lära sig nya saker. Man har också börjat använda mått för att mäta den känslomässiga förmågan – även kallad EQ. Det handlar om att uttrycka känslor och förmåga att hantera stress och ångest samt social kompetens. Egenskaper som tillsammans påverkar hur du hanterar nya och oväntade situationer.

I en artikel i Harvard Business Review nyligen, skriver Tomas Chamorro-Premuzic, (professor of Business Psychology at University College London) om CQ – curiosity quotient, som handlar om Nyfikenhetskvoten. Människor med hög CQ antas vara mer nyfikna och öppna för nya upplevelser.

Chamorro-Premuzic menar att CQ är den tredje faktorn som är avgörande för hur väl man kan hantera och orientera sig i oförutsägbara och komplexa miljöer, som man ofta är i som chef. Han säger att personer som har hög CQ generellt är mer toleranta för tvetydighet. Tvetydighet är vad som definierar essensen i komplexitet Han menar också att det finns större möjligheter till att utveckla EQ och CQ än vad det är att utveckla IQ. Avslutningsvis i artikeln citerar han Albert Einstein.

”Jag har inga speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken.”

Artikeln är ett tydligt bekräftande på vad vi alltid lyft upp och synliggjort för chefer: Att vara nyfiken och anstränga sig att förstå istället för att bli frustrerad.

Utveckla din nyfikenhet, för nyfikenheten är möjlig att träna. I en professionell relation med människor och inte minst som chef eller ledare, är det viktigt att kunna bibehålla nyfikenhetsperspektivet istället för att låta frustrationen ta över i utmanande situationer. Det är många gånger som din nyfikenhet kan hjälpa dig att behålla ditt ledarskap över dig själv och över situationen. Var nyfiken och ansträng dig att förstå istället för att bli frustrerad.