"Vi har aldrig tagit hjälp förut"


Att släppa in någon extern i företaget för att ta hjälp och blotta sina utmaningar är inte lätt. Det krävs stort förtroende och tillit till den man väljer att släppa in. Vi märker många gånger att de som kommer till oss har låtit konflikten eller motståndet pågå under så lång tid att deltagarna i teamet inte ens kan prata med varandra. Kanske har man försökt att lösa sina interna problem själva, låtit dem vara för att hoppas att det blir bättre med tiden eller känt att ekonomin inte funnits där och prioriterat annat. Att investera i hjälp vid spänningar i gruppen, är faktiskt den bästa investeringen ett företag kan göra.

Alla har vi någon gång varit uppretade på någon eller något. Tänk efter. Vad hände med dig när du fick den känslan? Vart låg ditt fokus? Med stor sannolikhet var det inte enbart ditt uppdrag du fokuserade på. Tänk då om du skulle vara i ett team eller miljö där du varje dag känner dig arg eller uppretad på någon. Vart skulle du ha ditt fokus? Hur skulle det bli med samarbetet? Vad skulle hända med produktiviteten?

Oftast har känslorna tagit över och kontakten med uppdraget försvunnit. En generell utgångspunkt är att ju bättre relationerna fungerar ju mindre tid åtgår för att hantera dem och energin kan då istället läggas på verksamheten.

Som regel har alla det jobbigt i en konflikt och vill helst att den inte ska finnas. Den som känner sig ifrågasatt vill dock helst få rättvisa, att den andre ska få sitt straff eller be om ursäkt. Problemet är ofta att alla tycker det. Alla har rätt! Alla har rätt till sin upplevelse av situationen.

Istället för att komma fram till vad som är rätt och fel gäller det att skapa ett möte där var och en kan se sin egen del i konflikten och ta eget ansvar för detta. Att enbart prata om hur man vill att det ska vara och hur man ska agera mot varandra, hjälper inte. Det hjälper inte heller med tester eller kartläggningar. Många gånger kan det faktiskt försvåra hanteringen av konflikten. Istället behöver man få prata om hur det är. Hur är det här och nu? Hur har vi det med varandra?

Vi börjar alltid våra uppdrag med det som är och med vår metodik får alla möjligheten att uttrycka sin mening och sin upplevelse. Vi gör det alltid med hög medvetenhet och stor varsamhet om varje individ. Sedan får gruppen jobba med vad de anser behöver göras. Inget ska sopas under mattan, utan det som finns i gruppen synliggörs. För det är när vi kan se hur vi har det med varandra som man kan se hur dessa beteenden bidrar eller hindrar oss att uppnå de mål som är satta.

Våra kunder är modiga. Våra kunder är medvetna om att deras kunskap ibland inte räcker till vid situationer där det är motstånd och spänningar i gruppen. Det är förståeligt – att hantera sådana situationer kräver viss kompetens och erfarenheter. Därför är vi stolta över våra kunder. De vågar be om hjälp, utvecklas och visa oss vad de behöver utveckla och lära sig. Det handlar inte om att man har misslyckats. Snarare tvärtom. Att så tidigt som möjligt inse och våga ta in ett externt stöd för att hantera situationer med spänningar och konflikter är en viktig kompetens att ha.