Viewing entries tagged
Distansarbete

Distansarbete för ökad produktivitet men till vilket pris?

Distansarbete för ökad produktivitet men till vilket pris?

Hur känner du som chef inför distansarbete?

Vi läser en artikel i Chef som behandlar ämnet distansarbete, en form av arbete som ökar stadigt från år till år. I undersökning som Chef utförde visades att 80% av de tillfrågade cheferna distansarbetar regelbundet och att 25% gör det så ofta som flera gånger i veckan.