Viewing entries in
Information

Vi fyller 25 år! Tack för att ni har inspirerat oss.

Vi fyller 25 år! Tack för att ni har inspirerat oss.

Vi fyller 25 år! Tack för att ni har inspirerat oss.

Vi känner oss lyckligt lottade att ha fått arbeta tillsammans med alla er som vi mött under våra 25 första år, att ha varit en del av er vardag, era framgångar och utmaningar.

Det började med fokus på grupputveckling, handledning och konflikthantering.

Har ni några hatthyllor i er organisation?

Har ni några hatthyllor i er organisation?

Har ni några hatthyllor i er organisation?

Vi läser en artikel i Chef (maj 2019) och påminns om vikten av att våga ifrågasätta gamla system. I artikeln liknas gamla organisatoriska kvarlevor till "hatthyllor". Hatthyllor kom till för att lösa problemet med löss – man lämnade hatten och lössen i farstun helt enkelt. Nu på senare år har hattarna nästintill försvunnit medan hatthyllor lever kvar.

Tommy på INTAGIOs årliga sammankomst

Tommy på INTAGIOs årliga sammankomst

Tommy på INTAGIOs årliga sammankomst

Mellan den 29/5 – 2/6 genomfördes INTAGIO (International Associations for Gestalt in Organizations) sin årliga sammankomst i Grekland, Thessaloniki. Vi var 25 deltagare, konsulter och forskare, från olika delar i världen som utbytte teorier, metoder och förhållningssätt utifrån en gestaltisk grund…

Samarbete kan öka potentialen av individen

Samarbete kan öka potentialen av individen

Samarbete kan öka potentialen av individen

Samarbete är viktigt för att summan av det individer kan åstadkomma tillsammans i ett team är större än den sammanlagda summan av vad varje individ kan åstadkomma själv. Detta kallar vi för synergi. Vi behöver helt enkelt andra för att utveckla vår förmåga att samarbeta och därigenom oss själva.

Fortsatt utveckling av Norlin & Partners

Fortsatt utveckling av Norlin & Partners

Fortsatt utveckling av Norlin & Partners

Precis som de organisationer och verksamheter vi arbetar med är vår organisation, Norlin & Partners inget undantag. Vi behöver precis som andra verksamheter ta steg framåt för att utvecklas. När vi väljer att utvecklas, så innebär det också förändringar.

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

En välfungerande och tydlig ledningsgrupp med högt förtroende hos sina medarbetare skapar förutsättningar för effektivt arbetsklimat i hela organisationen. Med ett effektivt arbetsklimat kan alla parter inom företaget sträva efter, samt uppnå, önskade resultat. Vi på Norlin & Partners stödjer ledningsgrupper att utveckla deras effektivitet genom att skapa gemensam riktning och ägarskap för uppsatta mål. Detta gör vi bland annat genom att utveckla individuella ledarskapsförmågor hos varje ledningsgruppsmedlem i enlighet med uppdraget.