NorlinOpartner.jpg
NOP-bild-andra-morkare.jpg
NorlinOpartner.jpg

Vi är Norlin & Partners


Vi utvecklar organisationerna som tar klivet

SCROLL DOWN

Vi är Norlin & Partners


Vi utvecklar organisationerna som tar klivet

 

Välkommen till Norlin & Partners. Vi fokuserar på människorna som skapar organisationen. Genom att stödja chefer och medarbetare att frigöra sin fulla potential uppnår hela företaget ett förbättrat resultat.  

Vi på Norlin & Partners har gedigen kunskap och erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskap. Organisationens mål och behov är alltid utgångspunkten för våra uppdrag. Lösningarna och svaren finns hos er. Med vårt stöd i processen blir de tydliga och genomförbara.

 

Vi bistår även med glödande engagemang och passionerad kunskap. Det kommer du att märka när vi träffas. Tillsammans med er skräddarsyr vi varje uppdrag utifrån era unika behov och mål. Vi levererar inga färdiga koncept och utgår inte ifrån någon mall. Varje insats är unik. Detta har varit vår grundläggande filosofi sedan 1994.

Kom i kontakt med oss

Vi designar individuella lösningar i samskapande med våra uppdragsgivare så att våra insatser skapar nytta med högsta kvalité. Vad kan vi göra för dig? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte eller om ni vill delta i något av våra event. Se våra aktuella event här eller boka ett möte med oss.

 
NOP-bild-andra-morkare.jpg

Vad vi gör


Vi tror på styrkan hos chefer och medarbetare

Vad vi gör


Vi tror på styrkan hos chefer och medarbetare

 

Vi förstår att människor och relationer har en betydande roll i organisationer. Mönster och vanor blir ofta hinder och håller oftast människor kvar vid förändring. 

Vi erbjuder stöd och hjälp på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå för att stödja en hållbar förändring. Det gör vi genom att medvetandegöra människors beteende och mönster, vilket också blir organisationens beteenden och mönster, och utifrån det ger vi stöd för handling och agerande.  Vi belyser även vikten av det personliga ansvarstagande och kontakten med sig själv och sin omgivning.

Vidare ska detta arbetssätt mynna ut i tydliga och konkreta resultat för våra kunder. Hela vår idé är att utveckla och förbättra företag och organisationer genom att ta sig an sina utmaningar och samtidigt behålla och utveckla det som redan fungerar. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov. Nedan presenterar vi olika insatser i syfte att tillhandahålla idéer om hur vi kan bistå med stöd i er fortsatta utveckling.

 
 

Våra insatser


Organisationsutveckling

I vårt utvecklingsarbete lägger vi stor vikt i att synliggöra vilka beståndsdelar som tillsammans utgör helheten. Se hur varje enskild insats kan komplettera varandra och på så sätt säkra upp företagets investeringar.  Läs mer


Ledarutvecklingsprogram

Ledarskap handlar ytterst om att förstå sig själv och sin omgivning. Det räcker inte med verktyg och modeller. Utan kunskap och insikt om hur det är att vara människa kan inte ett framgångsrikt ledarskap byggas.  Läs mer


Ledningsgrupper

En ledningsgrupp med högt förtroende hos sina medarbetare skapar förutsättningar för effektivt arbetsklimat i hela organisationen och kan gemensamt leda företaget så att önskade resultat uppnås.  Läs mer


Organisation i förändring

Förändringsarbete handlar om nya arbetssätt, kulturförändringar och andra processer som påverkar människor och organisationer på djupet. Riktning, fart och förståelse breder väg för en lyckad förändring.  Läs mer


Teamutveckling

Skapa effektivare och tryggare grupper för bättre resultat genom tillhörighet och tillit. Vi skapar förutsättningar för möten och dialog för att få deltagarna att lära känna varandra på ett mer personlig plan.  Läs mer


Individuell ledareutveckling

Individuell ledarutveckling skapar utrymme för att reflektera över sin situation och få prata om det som är för att hitta lösningar och svar samt att få coaching för att agera och pröva nya förhållningssätt.  Läs mer


Handledning i grupp

Ibland är det bekräftande och utvecklande att få möjlighet att berätta, formulera sig och med stöd från externa och interna parter få insikter om sig själv. Interaktioner som sådana hjälper till att hitta nya vägar att hantera sina frågor och dilemman.  Läs mer


Konflikthantering

Infektionshärdar kräver kraftfulla insatser innan det är för sent att ändra riktning. En konflikt som inte hanteras kan potentiellt sett leda till stora förluster för företag och organisation, ekonomiskt såväl som resursmässigt.  Läs mer


Stöd och krissamtal

Kriser och förändringar är en naturlig del av livet och något som vi alla råkar ut för. En enda människa i kris på en enhet kan vara ett stort lidande och även en stor produktionsmässig och ekonomisk förlust för företaget.  Läs mer

 

Aktuellt