Viewing entries in
Reflektioner

Distansarbete för ökad produktivitet men till vilket pris?

Distansarbete för ökad produktivitet men till vilket pris?

Hur känner du som chef inför distansarbete?

Vi läser en artikel i Chef som behandlar ämnet distansarbete, en form av arbete som ökar stadigt från år till år. I undersökning som Chef utförde visades att 80% av de tillfrågade cheferna distansarbetar regelbundet och att 25% gör det så ofta som flera gånger i veckan.

Norlin & Partners på HR Dagarna - Det personliga ledarskapet

Norlin & Partners på HR Dagarna - Det personliga ledarskapet

Vi var på HR Dagarna förra veckan och lät oss inspireras

Förra veckan lät vi oss inspireras på HR Dagarna som arrangerades av Sveriges HR-förening där många fantastiska talare tog plats. Något som vi tyckte var intressant, spännande och givande utöver det vanliga var ett föredrag om värderingsdrivet ledarskap och rätten att vara sig själv på arbetet.

Behöver vi ha mer fokus på mellancheferna?

Behöver vi ha mer fokus på mellancheferna?

Behöver vi ha mer fokus på mellancheferna?

I Norlin & Partners konsultgrupp har vi under de senaste tio åren arbetat med mer än 100 ledningsgrupper och chefsgrupper på olika nivåer i organisationer och företag. Kundens situation, utmaningar och behov har naturligtvis varierat och nästan alltid har ledningsgrupperna behövt externt stöd för att fungera som ett effektivt ledningsteam. 

Utveckling av Norlin & Partners

Utveckling av Norlin & Partners

Utveckling av Norlin & Partners

Precis som de organisationer och verksamheter som vi arbetar med är vår organisation, Norlin & Partners inget undantag. Vi behöver precis som alla andra verksamheter utvecklas för att gå vidare. När vi väljer att utvecklas, så innebär det också förändringar.

Vi vill följa med våra kunder ut i världen

Vi vill följa med våra kunder ut i världen

Vi vill följa med våra kunder ut i världen

Vi på Norlin & Partners vill stödja och hjälpa organisation, grupper och individer till förändring som är hållbar. För att ta ansvar, göra åtaganden och agera för förändring så behöver det komma ”inifrån” var och en. I Norlin & Partners är vi bra på att ge stöd för en sådan utveckling genom att skapa förutsättningar och ge stöd till grupper så att de kan mobilisera energi för förändring. Vårt sätt att göra det är genom att synliggöra och bekräfta det som är välutvecklat hos grupper och individer och inte genom att påpeka vad som saknas eller är ”fel”. Detta har vi lärt oss i Cape Cod Traning Program.

Ny arbetsmiljöförfattning medför större ansvarstagande på organisatorisk nivå

Ny arbetsmiljöförfattning medför större ansvarstagande på organisatorisk nivå

Ny arbetsmiljöförfattning medför större ansvarstagande på organisatorisk nivå

Alla med chefserfarenhet vet att arbetsmiljöarbetet är en mycket viktig del att vara insatt i. Lika viktigt, eller kanske viktigare, är hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. I det senare har nu Arbetsmiljöverket kommit ut med en ny författning som betonar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (2015:4).

Varför är det så viktigt att chefer är klara över hur de utövar sitt ledarskap?

Varför är det så viktigt att chefer är klara över hur de utövar sitt ledarskap?

Varför är det så viktigt att chefer är klara över hur de utövar sitt ledarskap?

I organisationer sprider sig chefers och ledares beteenden och agerande som ringar på vattnet och påverkar både kultur och individer. Ledarskapet formas alltid i relation till medarbetarna i grupp och individuellt. Allt hänger ihop och eftersom medarbetarna faktiskt är verksamheten blir ledarens förmåga att leda och utveckla medarbetarna avgörande för att företag och organisationer skall nå sina affärs- respektive verksamhetsmål.

Förändringar och oförutsägbara händelser

Förändringar och oförutsägbara händelser

Förändringar och oförutsägbara händelser

Förändringar och oförutsägbara händelser är en naturlig del av livet och något som vi alla råkar ut för. I dagens samhälle där förändringar sker mer och ofta och där vi framförallt har tillgång till att ta del av världens nyheter är det mycket som kan påverka och beröra oss.

Nyfikenhet och upptäckarglädje

Nyfikenhet och upptäckarglädje

Nyfikenhet och upptäckarglädje som avgörande för att hantera komplexa situationer

Tänk på hur barn utforskar världen. Som barn är vi ofta nyfikna och har en otrolig upptäckarglädje. Vi vill som barn ofta veta och förstå mer och ställer därför ofta många och flera frågor. Kanske är det dags att chefer och ledare börjar ta lärdom från barn när det gäller att vara nyfiken? Vi på Norlin & Partners har nämligen sett vad denna nyfikenhet kan göra för ledarskapet i komplexa situationer och inte minst i möten där människor agerar på ett oväntat sätt.

"Vi har aldrig tagit hjälp förut"

"Vi har aldrig tagit hjälp förut"

”Vi har aldrig tagit hjälp förut”

Att släppa in någon extern i företaget för att ta hjälp och blotta sina utmaningar är inte lätt. Det krävs stort förtroende och tillit till den man väljer att släppa in. Vi märker många gånger att de som kommer till oss har låtit konflikten eller motståndet pågå under så lång tid att deltagarna i teamet inte ens kan prata med varandra. Kanske har man försökt att lösa sina interna problem själva, låtit dem vara för att hoppas att det blir bättre med tiden eller känt att ekonomin inte funnits där och prioriterat annat. Att investera i hjälp vid spänningar i gruppen, är faktiskt den bästa investeringen ett företag kan göra.

När samarbetet går sönder

När samarbetet går sönder

När samarbetet går sönder…

De flesta erfarna chefer och ledare har under någon period haft sina utmaningar i att möta det svåra och konfliktfyllda. Ibland kan det konfliktfyllda utlösas i samband med en förändringsprocess där de hindrande krafterna gör att ledarskapet kan bli en mycket tung och krävande uppgift som tar energi och sliter hårt på alla. Det vill säga både för ledning och medarbetare. I en djup konflikt är det nästan alltid så att de inblandade, på var sitt håll, upplever sig kränkta. Ibland är också chefen en del i konflikten.

Coachande ledare

Coachande ledare

Coachande ledare

Tänk tillbaka på de chefer och ledare som du har haft. Vilka av dem ser du upp till som förebilder och fram för allt de som betytt mest för dig i din utveckling? Vad är det som gör att just den eller de personerna är eller varit bra chefer och ledare?

"Vi vill ha koncept och modeller"

"Vi vill ha koncept och modeller"

”Vi vill ha koncept och modeller”

Många vill ha koncept och verktyg inom ledarskap. Få konkreta förslag på hur vi ska agera som chef och ledare. Rollen som chef eller ledare är utmanande och det är enkelt att söka efter tips om hur jag ska vara som chef och ledare, speciellt när det blir tufft.